Студентски центрове и състави

Дейностите на НСД се осъществяват чрез изпълнението на договори за съвместна некомерсиална дейност с националните студентски организации. На основата на договорите се формират центрове, които предоставят безвъзмездно услуги на студентите.

Информация за дейностите на студентските организации и управляваните от тях центрове, в т.ч. контакти за връзка, са налични на страниците на всеки център:

Студентски центрове в сферата на културата и изкуствата:


Процедури по формиране на студентски центрове за услуги: