Студентски центрове и състави

Дейностите на НСД се осъществяват чрез изпълнението на договори за съвместна некомерсиална дейност с национални студентски организации. На основата на договорите се формират центрове, които предоставят безвъзмездно услуги на студентите.

Информация за дейностите на студентските организации и управляваните от тях центрове, в т.ч. контакти за връзка, са налични на страниците на всеки център:

(1) Центрове за студентски услуги:

(2) Ресурсни центрове:

(3) Центрове в сферата на културата и изкуствата:


Освен гореизброените центрове, Студентският дом развива съвместна партньорска дейност с редица други академични и обществени организации. НСД има споразумения за съвместна дейност с алумни – обществото към „Клуба на младия писател – студент „Димчо Дебелянов“ и алумни – обществото към „Представителния фото и видео клуб при ЦСДК“.


Процедури по формиране на студентски центрове за услуги: