Студентски центрове и състави

Дейностите на НСД се осъществяват чрез изпълнението на договори за съвместна некомерсиална дейност с национални студентски организации. На основата на договорите се формират центрове, които предоставят безвъзмездно услуги на студентите.

Информация за дейностите на студентските организации и управляваните от тях центрове, в т.ч. контакти за връзка, са налични на страниците на всеки център:

(1) Центрове за студентски услуги:

(2) Ресурсни центрове:

(3) Центрове в сферата на културата и изкуствата:


Освен гореизброените центрове, Студентският дом развива съвместна партньорска дейност с редица други академични и обществени организации. НСД има споразумения за съвместна дейност с алумни – обществото към „Клуба на младия писател – студент „Димчо Дебелянов“ и алумни – обществото към „Представителния фото и видео клуб при ЦСДК“ с които провежда редица съвместни творчески инициативи в рамките на годишната си програма.Центрове за студентски услуги от предходни периоди:

 • Академичен център за литература и култура
 • Кабинет за правни услуги на студентите
 • Студентски спортен клуб „Академик“
 • Студентски туристически център
 • Бюро „Студентски труд“
 • Менза Академика

Художествено-творчески колективи от предходни периоди:

 • „Киноклуб“ с худ. ръководител Васил Кацев – създаден 1958 г.
 • „Студентски драматичен театър“ с худ. ръководител Николай Колев – създаден 1958 г.
 • „Академичен симфоничен оркестър“ с худ. ръководител Алипи Найденов – създаден 1959 г.
 • „Оркестър „Стакато“ с худ. ръководител Развигор Попов – създаден 1963 г.
 • „Оркестър “Метроном” с худ. ръководител Панайот Славчев – създаден 1965 г.
 • „Състав за забавни танци“ с худ. ръководител Елисавета Иванова – създаден 1968 г.
 • „Студентски пантомимичен театър“ с худ. ръководител арх. Иван Радев – създаден 1975 г.
 • „Клуб за политически песни “Ален мак” с худ. ръководител Виктор Чучков – създаден 1976 г.
 • „Фоайе на студентите-сатирици“ с худ. ръководител Валентин Бинчев – създадено 1979 г.

Процедури по формиране на студентски центрове за услуги: