Музейна колекция

Музейният архив на Национален студентски дом е инициатива с която започват честванията по случай 90 години от поставянето на основния камък на сградата на НСД на пл. „Народно събрание“ № 10. Колекцията се помещава в специално изградено творческо пространство на ет. 2, до зала „Галерия“, и е достъпна за посетители от 08 декември 2020 г. – Денят на българския студент.

Музейната колекция е наречена на името на видния общественик и управленец, подкрепил първи каузата за създаването на Студентския дом – проф. Иван Шишманов, който през 1904 г., в качеството си на министър на народната просвета, създава Фонд за построяването на Дом на българския студент с първоначална сума от 10,000 лв. Освен радетел за каузата на студентите, проф. Шишманов е и инициатор за разкриването на Националния етнографски музей. През 1906 г. поради значителното нарастване на сбирките на етнографския отдел на Народния музей, по идея на проф. Иван Шишманов в София е създаден първият етнографски музей у нас.


Юбилейни чествания:


Награди на Национален студентски дом:

 • Носители на голяма награда „Стилиян Чилингиров“ за принос в развитието на НСД:
  • 2021: проф. Валери Стефанов – директор на Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, Ректорът на СУ „Св. Климент Охридски“, Студентският съвет на СУ „Св. Климент Охридски“ (приета от г-н Антонио Стоичков), д-р Даниел Парушев – председател на НПСС, Министърът на образованието и науката (приета от зам. министър проф. Генка Петрова – Ташкова).
  • 2020: Йорданка Фандъкова – Кмет на Столична община; доц. Възкресия Вихърова – дългогодишен ръководител на Университетския театър на НБУ; арх. Ивета Попова – съ-организатор на проекта за сетивен театър и дизайн лабиринт „Feel Me Experience“; Българско национално радио; ННЕК ЮНЕСКО; Български студентски съюз.
  • 2019: Анжела Димчева – Председател на Общество на литературния кабинет „Димчо Дебелянов”; Росица Пенева – гл. експерт в Национален студентски дом; Надежда Николова – ръководител на балетно студио „Атитюд“; Асен Атанасов – ръководител на фолклорна формация „Гайтани“. 
  • 2018: акад. Иван Тодоров, главен художествен ръководител и хореограф на Академичен фолклорен ансамбъл; Яна Вангелова – Председател на Национално представителство на студентските съвети; Росен Петков – Ръководител на Студентско общество за компютърни изкуства; Дарена Попова – Диригент на Академичен хор „Ангел Манолов“ и Фолклорна формация „Дилмана”; Петя Божинова – творчески ръководител на театър-студия „Студентина“.
 • Носители на почетно отличие „Златенъ билетъ“ за принос към възстановяването на залите на НСД:
  • 2021: Ректорът и Председателят на СС на УНСС; Столичен общински съвет (приет от г-жа Малина Едрева); г-н Красимир Вълчев – народен представител, министър на образованието и науката (2017-2021); г-н Кирил Вълчев – изп. директор на Българска телеграфна агенция; г-н Димитър Мандраджиев – управител на „Мултивизия“; г-н Мариян Ников – администратор на НПСС; г-жа Маргарита Христова – дългогодишен секретар – деловодител на НСД; г-жа Емилия Цветкова – дългогодишен счетоводител на НСД.
  • 2020: бТВ Медия Груп; д-р Даниел Парушев – Председател на НПСС; д-р Георги Текев – изп. директор на НБУ – дарител на библиотеката на НСД; театрална компания „Паник Бутон Театър“; „Съпромат“; Никола Бушняков – дарител на библиотеката на НСД.
  • 2019: Ротари клуб „София Капитал“; Ованес Торосян – ръководител на театър „Реплика“; Лора Лучева – дипломант в Университета по архитектура, строителство и геодезия; Веселин Митев – музикант и дърводелец; Петър Йорданов – Бъни – музикант; Константин Кучев – артист от формацията „Story Catchers“; Ина Добрева – артист; Чавдар Донков – предприемач; Фолклорна формация „Гласове от Шоплука“; Фолклорна формация „Гром Падина“; Фолклорна формация „Гергьовден“; Христиан Ненов, Вениамин Димитров и всички финалисти от конкурса „Гласът на България“ – 2019.

Носители на почетни дипломи и грамоти по случай 70 години НСД (2003):

 • По предложение на Директора на НСД: Милка Славчева – музикален методист, Дора Нанева – секретар от 1958 г. до 1990 г., Минка Иванова – счетоводител и касиер от 1959 г. до 1987 г., Наум Руков – зам. -директор и директор на киното, Здравко Найденов – зав. Сценично осветление, Иван Радев – зав. отдел и зам.- директор, Донка Танева – зав. отдел, Георги Наков – зав. отдел, Веселин Шиваров – зав. отдел, Любомир Стоев – зам. –директор, Петър Тошев – домакин и зав. отдел, Константин Габровски, Ганка Константинова, Борис Семерджиев, Генади Генадиев, Уляна Пачева, Веселин Тодоров, Катя Георгиева, Алипи Найденов, Минка Златева, Живко Арабов, Нели Димитрова, Петър Първанов, Георги Черняков, Иван Тодоров, Борис Филчев, Милуша Божинова, Илия Тезгеров.
 • По предложение на Т.С. Студентина: Панайот Влахов – актьор, Илия Атанасов – режисьор, Никола Петков – режисьор, Сава Вачев – актьор и помощник художествен ръководител, Костадин Бонев – режисьор, Кирил Станчев – режисьор, Найден Конов – актьор.
 • По предложение на А.Х. „Ангел Манолов“: Красимира Спиридонова – диригент, Марта Копринкова –  диригент, Славил Димитров – диригент, Галя Йончева – председател, Борис Семерджиев – председател, Кольо Крилчев – председател, Димитър Константинов – председател, Венка Ризова – председател, Тома Николов – председател, Таня Тодорова – председател, Добринка Йорданова – председател, Таня Пенчева – председател, Дафинка Манолова – съпруга на маестро Ангел Манолов.
 • По предложение на Академичен фолклорен ансамбъл: Марин Згурев, Емил Павлов, Георги Мавродиев, Мая Горова, Димитър Нинов, Нели Димитрова.
Музейната колекция на НСД в процес на организация (ноември, 2020 г.)

ФОТОГРАФСКИ И ВИДЕО КОЛЕКЦИИ:


СПОМЕНИ ЗА СТУДЕНТСКИЯ ДОМ:


ДРУГИ РЕСУРСИ:


Позив на Гражданския комитет за постройка на Студентския дом, 1929 г.