Директор

face

„Не случайно Националният студентски дом се извисява по-високо от Народното събрание и Българската академия на науките. Като директор на институцията ще работя за възвръщането на старата й слава и за реализирането на модерна визия за бъдещето на Дома, създаден през 1933 г. с доброволния труд и даренията на българските студенти.“


Д-р Христиан Даскалов е назначен за директор на Националния студентски дом със заповед на Министъра на образованието и науката през 2018 г.

Научните му интереси като доктор на Технически университет – София са в сферата на организацията и управлението на отворени технологични проекти. Хоноруван преподавател по управление на проекти в Стопанския факултет и Факултета по приложна математика и информатика на ТУ – София.

Отличен е с националната награда „Докторант на годината“ за 2017 г. Завършил е инкубатора за образователни технологии „Еducate London“ към University College London с авторския си R&D проект „Университет с отворен код“, получил през 2018 г. президентска награда – сертификат „Джон Атанасов“ за инициатива с висока социална значимост. Със специализации в Техническите университети на Рига, Латвия и Бърно, Чехия.

Автор e на три книги: „Домът и Университетът – споделени истории от Царство България“ (2021); „Академия 4.0 – Университет върху блокчейн“ (2018) и „Стейкхолдър мениджмънт по проекти, програми и стратегии във висшето образование, науката и иновациите“ (2014). 

Бакалавър по икономика и магистър по публично управление, специалност „Управление на европейски проекти“. С професионална квалификация и над 10-годишен опит в сферата на организационното и бизнес развитие. Участвал е в процеса по създаването на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020) и „Националната стратегия за интелигентна специализация на научните изследвания и иновациите“ (2014-2020).

Носител е на специалната награда за благотворителна инициатива в сферата на образованието и културата за 2021 г. на Център за образоване и култура „Проф. Елка Константинова“, както и на специалната награда за принос в развитието на студентските политики на Република България за 2014 г. Главен секретар на Националното представителство на студентските съвети в периода 2012 – 2013 г.  Член на Академичния съвет на Нов български университет и Председател на Студентския съвет на НБУ в периода 2010 – 2012 г. Сред координаторите е на инициативния комитет по създаването на Националния младежки форум в България.


За контакт:

  • тел. +359 878 242 408; 02 / 987 22 86
  • e-мейл: director @ studenthouse.bg
  • https://daskalov.info
  • ет. 4, офис 202

Ръководители на Национален студентски дом:

1933 г. – 1944 г. Студентски дом – наименуван „Княз Симеон Търновски“ (по решение на БНСС от 1937 г.) и „Св. Климент Охридски“ (по решение на АС на СУ от 1938 г.) управлява се от тричленен Съвет на настоятелите (Кураториум), чийто състав се утвърждава от академичното ръководство на Държавния университет. В периода 1938 / 1943 г. позицията на Председател на Настоятелството заема проф. Д. Ораховац (Ректор на Софийския университет в периода 1945 – 1947 г.). Още двама от членовете на Кураториума през годините са ректори на Университета – проф. Г. Наджаков (Ректор в периода 1947 – 1951 г.) и проф. Д. Силяновски (Ректор в периода 1944 г.). Други от членовете на Кураториума са деканите на Юридическия факултет – проф. П. Венедиков и проф. К. Бобчев;

1944/5 г. – 1957/8 г.сградата на Студентския дом попада под контрола на Министерството на отбраната. Настанен е Театърът на народната армия (от 1950 г.);

1958 г. – 1991 г.Централен студентски дом на културата – под управлението на ЦК на ДКМС. Директори: проф. Константин Габровски (1958 – 1959); Димитър Данев (1960 – 1963); Стефан Енчев (1964 – 1969); Андрей Коралов (1970 – 1971); Янаки Русев (1971 – 1973); Ганка Константинова (1974 – 1976); Борис Семерджиев (1977 – 1982); Ивайло Билярски (1982 – 1984); Генади Генадиев (1984 – 1989); Уляна Пачева (1990 – 1991);

1991 г. – 1998 г. – Студентски дом – София – под управлението на Министерство на образованието и науката. Управители: Светослав Пеев (1992); Веселин Тодоров (1992 – 1994); Иван Станев (1994 – 1996); Катя Георгиева (1996 – 1998);

1999 г. – 2022 г. – Национален студентски дом – държавна институция от системата на централната изпълнителна власт, създадена с Постановление на Министерски съвет като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към МОН. Директори: проф. Пламен Дойнов (1998 – 2004); Богдана Костова (2004 – 2014); Николай Иванов (2014 – 2018); д-р Христиан Даскалов (2018 – 2023).