Директор

face

„Не случайно Националният студентски дом се извисява по-високо от Народното събрание и Българската академия на науките. Като директор на институцията ще работя за възвръщането на старата й слава и за реализирането на модерна визия за бъдещето на Дома, създаден през 1933 г. с доброволния труд и даренията на българските студенти.“


Христиан Даскалов е назначен за директор на Националния студентски дом със заповед на Министъра на образованието и науката от м. август 2018г.

Отличен е с наградата „Докторант на годината“ за 2017г. Научните му интереси са в сферата на организацията и управлението на отворени технологични проекти. Част от инкубатора за образователни технологии към University College London (Великобритания) чрез проекта си „Университет с отворен код“. Със специализации в Техническите университети на Рига (Латвия) и Бърно (Чехия).

Автор e на две книги: „Академия 4.0 – Университет върху блокчейн“ (2018) и „Стейкхолдър мениджмънт по проекти, програми и стратегии във висшето образование, науката и иновациите“ (2014). Бакалавър по икономика и магистър по администрация и управление, специалност „Управление на европейски проекти“. С професионална квалификация и 10-годишен опит в сферата на организационното развитие. Участвал е в създаването на Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Националната стратегия за интелигентна специализация на научните изследвания и иновациите.

Носител е на специалната награда за принос в развитието на студентските политики на Република България за 2014г. Главен секретар на Националното представителство на студентските съвети в периода 2012-2013г.  Член на Академичния съвет на Нов български университет и Председател на Студентския съвет на НБУ в периода 2010-2012г. Сред координаторите на инициативния комитет по създаването на Националния младежки форум.


За контакт:

  • тел. +359 878 242 408; 02 / 987 22 86
  • e-мейл: director@studenthouse.bg
  • ет. 4, офис 414

Ръководители на Национален студентски дом:

1933 – 1944 г. – Управлява се от Академичния съвет и Ректора на Държавния университет;

1944 – 1957 г. – Настанен е Театърът на народната армия, в последствие се управлява от Министерството на народната просвета;

1957 – 1990 г. – Централен студентски дом на културата (към ДКМС): Константин Габровски (1958 – 1959); Димитър Данев; Стефан Енчев (1964 – ); Андрей Коралов; Янаки Русев; Ганка Константинова ( – 1976); Борис Семерджиев (1977 – 1981); Генади Генадиев (1978 – ); Уляна Пачева (1990-1991);

1991 – 1998 г. – Студентски дом (към Министерство на образованието и науката): Веселин Тодоров (1992 – 1994); Иван Станев (1995-1996); Катя Георгиева (1996-1998);

1999 г. – до момента – Национален студентски дом – институция от системата на централната изпълнителна власт, създадена с Постановление на Министерски съвет: Пламен Дойнов (1998-2004); Богдана Костова (2004-2014); Николай Иванов (2014 – юли 2018); Христиан Даскалов (август 2018 – ).