Директор

face

„Не случайно Националният студентски дом се извисява по-високо от Народното събрание и Българската академия на науките. Като директор на институцията ще работя за възвръщането на старата й слава и за реализирането на модерна визия за бъдещето на Дома, създаден през 1933 г. с доброволния труд и даренията на българските студенти.“


Христиан Даскалов е назначен за директор на Националния студентски дом със заповед на Министъра на образованието и науката през м. август 2018 г.

Отличен е с националната награда „Докторант на годината“ за 2017 г. Научните му интереси са в сферата на организацията и управлението на отворени технологични проекти. Завършил е успешно инкубатора за образователни технологии „Еducate London“ към University College London с авторския си R&D проект „Университет с отворен код“, получил през 2018 г. президентска награда – сертификат „Джон Атанасов“ за инициатива с висока социална значимост. Със специализации в Техническите университети на Рига, Латвия и Бърно, Чехия.

Автор e на две книги: „Академия 4.0 – Университет върху блокчейн“ (2018) и „Стейкхолдър мениджмънт по проекти, програми и стратегии във висшето образование, науката и иновациите“ (2014). Бакалавър по икономика и магистър по администрация и управление, специалност „Управление на европейски проекти“. С професионална квалификация и 10-годишен опит в сферата на организационното и бизнес развитие. Участвал е в процеса по създаването на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 и Националната стратегия за интелигентна специализация на научните изследвания и иновациите.

Носител е на специалната награда за принос в развитието на студентските политики на Република България за 2014 г. Главен секретар на Националното представителство на студентските съвети в периода 2012 – 2013 г.  Член на Академичния съвет на Нов български университет и Председател на Студентския съвет на НБУ в периода 2010 – 2012 г. Сред координаторите на инициативния комитет по създаването на Националния младежки форум в България.


За контакт:

  • тел. +359 878 242 408; 02 / 987 22 86
  • e-мейл: director @ studenthouse.bg
  • https://daskalov.info
  • ет. 4, офис 414

Ръководители на Национален студентски дом:

1933 – 1944 г. – Управлява се от Академичния съвет и Ректора на Държавния университет;

1944 – 1957 г. – Настанен е Театърът на народната армия, в последствие се управлява от Министерството на народната просвета;

1957 – 1990 г. – Централен студентски дом на културата: Константин Габровски (1958 – 1961); Димитър Данев (1961-1963); Стефан Енчев (1964 – ); Андрей Коралов; Янаки Русев; Ганка Константинова ( – 1976); Борис Семерджиев (1977 – 1981); Генади Генадиев (1978 – ); Уляна Пачева;

1991 – 1998 г. – Студентски дом към Министерство на образованието и науката: Веселин Тодоров (1992 – 1994); Иван Станев (1995-1996); Катя Георгиева (1996-1998);

1999 – 2020 г. – Национален студентски дом – институция от системата на централната изпълнителна власт, създадена с Постановление на Министерски съвет: Пламен Дойнов (1998-2004); Богдана Костова (2004-2014); Николай Иванов (2014 – 2018); Христиан Даскалов (2018 – ).