За нас

Националният студентски дом (НСД) е държавна институция от системата на централната изпълнителна власт на Република България. НСД е създаден с ПМС № 65/1999 г. като второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на образованието и науката, на основание чл. 105 алинея 2 от Конституцията на Република България и чл. 60 от Закона за администрацията.


cropped-background.jpg


От създаването си през 1933г., Националният студентски дом е разположен в сърцето на българската столица на пл. „Народно събрание“ №10. Сградата на Дома се нарежда сред тези на Народното събрание, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Българската академия на науките и храм-паметника „Св. Александър Невски“.Днес в Студентския дом функционират центрове на националните студентски организации, предоставящи различни видове услуги, има просторни зали за репетиции и публични изяви на студенти, в т.ч. художествена галерия, конферентни зали и др.