Историческа справка

Slide46
Гледайте TEDx лекцията за миналото и настоящето на Студентския дом

Кратка историческа справка за Студентския дом на пл. „Народно събрание“ №10:


За сградата:

Студентският дом в София на площад „Народно събрание“ е изграден по проект на архитектите Станчо Белковски и Иван Данчов.

ski1
Скица от проекта на Студентския дом, арх. Ст. Белковски и арх. Ив. Данчов 
(в. „Студентска борба, 1.03.1930)

За да бъде изготвен проекта по валидните през 20-те и 30-те години на ХХ век европейски стандарти, арх. Станчо Белковски посещава Германия през 1929 г., където проучва местния опит в изграждането на подобни домове. За по-малко от година проектът за построяването на българския студентски дом е готов. Така на 30 май 1931 г. е положен основният му камък. И днес сградата на Студентския дом се издига в центъра на София с онзи уникален силует, познат от 1933 г. на няколко поколения студенти.

ski2
Скица от проекта на Студентския дом, арх. Ст. Белковски и арх. Ив. Данчов 
(в. „Студентска борба, 2.08.1937)

Студентският дом е обявен за архитектурен паметник на културата. Последният ремонт на фасадата на сградата на Студентския дом е през 1999 г., извършен по проект „Красива България“.

P1120881


За институцията:

 • 1900 – 1901 г. – В София се основава Студентска трапезария под наименование „Студентски клуб“.
 • 1904 г. – Председателят на Студентския клуб Стилиян Чилингиров , със съдействието на министъра на просвещението, проф. д-р Иван Д. Шишманов , полага основите на фонда за построяване на сграда на Студентския клуб с основна сума 10 000 лв., отпусната от Министерството на народното просвещение.
 • 12 юни 1910 г. – По инициатива на председателя на Студентския клуб Тома В. Томов се учередява Граждански комитет за построяване здание на Студентския клуб в София. Уставът на този комитет е утвърден със заповед на Министерството на народното просвещение № 1516 от 14 май 1911 г.
 • 19 декември 1929 г. – Писмо на цар Борис ІІІ до Българския национален студентски съюз, в което се казва: „С най-гореща симпатия посрещам благородното начинание за издигането на Дом на българския студент, където ще крепнат и обединяват сърцата и умовете си здрави и добре просветени граждани на България, които утре, работейки за Родината, ще бъдат добри ратници в международното сътрудничество за мирния общочовешки напредък.“
 • 1931 г. – Закон на ХХІІ Обикновено народно събрание за отстъпване даром на Ректора на държавния университет място от 1396, 50 кв.м. заедно с постройките в него, находящи се на ул. „Аксаков“ №33, за построяване на студентски дом („Държавен вестник“, бр.277/1931 г.).
 • 30 май 1931 г. – Тържествен водосвет при полагането на основния камък на сградата на Студентския дом, извършен от софийския митрополит Стефан.
 • 1933 г. – Студентският дом започва да функционира, макар сградата му да не е окончателно завършена. Започват репетиции първите музикални и художествени състави. Така 1933 г. се счита за година на създаването на Студентския дом.
 • От края на 30-те години – Студентският дом носи името на българския престолонаследник – Студентски дом „Княз Симеон Търновски“ .
 • 1940 г. – Закон за фонда „Студентски дом при Университета Св. Климент Охридски в София“ („Държавен вестник“, бр.126/1940 г.).
 • 1944 – 1952 г. – В сградата на пл. „Народно събрание“ №10 последователно са настанени Щабът на съветската армия и Народния театър на армията.
 • 1952 г. – Акт №1002/26.07.1952 г. за недвижим държавен имот отново определя сградата на пл.“Народно събрание“ №10 като Студентски дом.
 • 1957 г. – ПМС от 5.07.1957 г. за създаване на Централен студентски културен клуб ; по-късно – Студентски дом на културата при Министерството на народната просвета.
 • 1977 г. – Централен студентски дом на културата преминава към ЦК на ДКМС.
 • 1991 г. – ПМС №233 от 4.12.1991 г. за откриване на извънбюджетна сметка към Министерство на образованието и науката . Постановлението отнема от Сдружение „Българска демократична младеж“, правоприемник на ДКМС, правото на ползване върху държавен имот, представляващ Студентски дом в София, находящ се на пл. „Народно събрание“ №10 и го предоставя безвъзмездно на Министерството на образованието и науката за стопанисване и управление за задоволяване на социалните и културните потребности на студентите.
 • 1996 г. – Удостоверение №4497/4.11.1996 г. от НИПК, че Студентския културен дом в кв. 486 в гр.София, пл. „Народно събрание“ 10 е архитектурен паметник на културата.
 • 1997 г. – Акт №00131/02.1997 г. за държавна публична собственост на имота на пл.“Народно събрание“ 10 и ул. „Аксаков“ 13, парцел VІІ, кв.486.
 • 1999 г. – ПМС № 65 от 05.04.1999 г. за създаване на Национален студентски дом към Министерството на образованието и науката. Заповед на министъра на образованието и науката №РД-09-1012/14.12.1999 г. за управление на сградата на Студентския дом от новосъздадената администрация.
 • 2002 г. – 30 май е обявен за Празник на Студентския дом и се чества за първи път с концерт, изложба от архивни материали, предмети и аудиовизуални свидетелства „Из историята на Студентския дом“ и специално издаден документален сборник Книга за Студентския дом.
 • 2003 г. – Навършат се 70 години от създаването на Студентския дом.
 • 2018 г. – Отбелязват се 85 години от създаването на Студентския дом. Стартира кампания за възстановяване на изгорелите през 2001 г. голяма сцена и зали за академично творчество. Кампанията е по инициатива на Националното представителство на студентските съвети и е подкрепена от останалите студентски организации и състави в Дома.
 • 2020 г. – НСД получава официален статут на държавна културна организация по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата.

Фото-архив:

За презентацията е нужен JavaScript.