Профил на купувача

Данни за Национален студентски дом:

 • BG 130176603
 • М.О.Л.: Христиан Даскалов
 • Адрес: гр. София, пл. „Народно събрание“ 10

Разплащателна сметка – плащане / превод към бюджета:

 • УниКредит Булбанк АД
 • BIC: UNCRBGSF
 • IBAN: BG90UNCR96603185348110

P1160670

На Ваше внимание предоставяме следната документация във връзка с извършването на дейности и услуги по Закона за държавната собственост, Закона за обществените поръчки и съобразно Правилника за устройството и дейността на НСД:


Актуални обяви и договори по ЗОП:

 • Организацията няма публикувани актуални обяви по реда на ЗОП
 • Организацията няма сключени текущи договори по реда на ЗОП

Актуални търгове и договори по ЗДС:


Приключили обяви:


Документация за участие:

  1. Указания за кандидатстване по процедурата
  2. Образци на документи за кандидатстване
  3. Образец 11.1 (КСС)
  4. Проект на договор
  5. Техническа спецификация