Профил на купувача

Данни за Национален студентски дом:

  • БУЛСТАТ: 130176603
  • М.О.Л.: Христиан Даскалов
  • Адрес: гр. София, пл. „Народно събрание“ 10

Разплащателна сметка:

  • УниКредит Булбанк АД
  • BIC: UNCRBGSF
  • IBAN: BG90UNCR96603185348110

На Ваше внимание предоставяме следната документация, съгласно Закона за държавната собственост и Закона за обществените поръчки: