Електронен архив

Електронният архив на Националния студентски дом по обществено значими теми e създаден през 2018 г. по инициатива на директора на институцията – д-р Христиан Даскалов и включва материали за управлението на институцията от формирането й с ПМС № 65 от 1999 г. до днес.

За пълен преглед на историята, свързана с развитието на Студентския дом през десетилетията – още от зараждането на идеята през академичната 1903-1904 г., може да бъде посетен Музейният архив на НСД.

Протоколи от обсъжданията на Съвета и Експертната комисия към НСД могат да бъдат намерени тук.


2023


2022


2021


2020


2019


2018


2017


2016


2015


2014


2013


2009


2008


2007


2006


2005


2004


2003

2002


2001


1998


1997


Архив на изданията на и публикациите за Националния студентски дом:


Хронологична справка за историята на Националния студентски дом:


Видео – архив: