Студентска Библиотека

Наименуването на библиотеката на НСД на името на Васил Г. Янков е свързано с неговите заслуги към изграждането на Студентския дом като председател на студентския комитет към Българския национален студентски съюз (1929 – 1932), както и във връзка с ролята му като застъпник за събиране на спомените за създаването на Дома през 60-те и 70-те години на 20-и век – заслуги, описани в книгата „Думата на българския студент“ (2002).Библиотеката към Националния студентски дом, разположена на входа на сградата и достъпна всеки работен ден между 09-30 и 17-30 ч., съдържа литература, свързана с младежки и академични въпроси, в т.ч. за личностно, професионално, научно и организационно развитие. Книжният фонд се попълва постоянно с нови издания, а отпадналите от фонда публикации се пренасочват към инициативата за свободен обмен на книги „Предай нататък“.


Студентски издания на Центъра за академично творчество:

Академичен център за литература и култура (АЦЛК) при Националния студентски дом във функциите си на издателство публикува резултатите от своята изследователска и творческа работа и от дискусионните си форуми – краткосрочни и дългосрочни изследователски проекти в областта на студентската и младежката култура, в които са ангажирани студенти, млади научни работници и преподаватели.

Книгите на АЦЛК излизат в няколко основни поредици:

 • Библиотека „Дискусионен академичен клуб“
  • Три дискусии, съст. Пламен Дойнов, С., 2000. ISBN 954-90721-1-8
  • Румен Спасов, Култура или война, С., 2001. ISBN 954-90721-6-9
  • Дискусии 2000, съст. Пламен Дойнов, С., 2001. ISBN 954-90721-4-2
  • Три литературни дискусии, съст. Пламен Дойнов, С., 2002. ISBN 954-8549-03-4
  • Литература и критически практики, съст. Добромир Григоров, С., 2003. ISBN 954-8549-06-9
  • Академични дискусии, съст. Пламен Дойнов, С., 2003. ISBN 954-8549-08-5
 • Библиотека „Млада Европа“
  • Млада македонска драматургия, съст. Гоце Ристовски (2002). ISBN 954-90721-5-0
  • „Млада унгарска поезия“ на български език и „Млада българска поезия“ на унгарски език. (2003).