Книги и статии за нас

На страницата можете да намерите връзки към издания, посветени на Националния студентски дом, в т.ч. тези на Академичния център за литература и култура при НСД (Център за академично творчество), както и медийни публикации за историята и дейността на Студентския дом през десетилетията.


Юбилейни издания за НСД:


Център за академично творчество:


Актуални публикации за НСД:


Архивни публикации за НСД:


Видео архив на НСД:


Музейна колекция на НСД: