Отвори виртуалният университет на НСД

Официално „отвори врати“ виртуалната библиотека на Национален студентски дом! За разлика от секцията „Книги и статии“ на сайта на НСД, където се публикуват издания, свързани със Студентския дом, в учебния портал на адрес www.nsd.moodle.school можете да намерите по-богат набор от материали с обучителен характер, които са със свободен достъп и включват лекции и презентации на утвърдени експерти, презентации от събития и инициативи на Студентския дом и Центровете за студентски услуги.

Изграждаме този портал с цел да разширим обсега и значението на една институция, създадена през 30-те години на 20-и век, за да служи като Дом на българските студенти. Днес, Отвореният университет към Студентския дом се превръща във виртуална приемна на институцията, от полза за всички български студенти по света и у нас.“, коментира директорът на Студентския дом – Христиан Даскалов.

За използването на услугите на портала не е необходима регистрация. Порталът се реализира в рамките на инициативата „Отворен университет“, която е част от цялостната стратегия на ръководството на НСД за превръщане на Студентския дом в модерна и необходима за студентите институция, подкрепяща тяхното личностно и професионално развитие.

Концепцията за „Отворен университет“ включва както дигитално съдържание, така и провеждането на събития в залите на Национален студентски дом, където всеки експерт – студент, преподавател, представител на бизнеса или неправителствения сектор, може да организира обучително събитие, което посредством платформата да бъде направено общодостъпно.


Ако имате идеи за развитието на проекта – свържете се с нас, очакваме Ви!