СтажантиПамела Маринова – стажант „Инвестиционни проекти“ – Памела Маринова е магистър в Стопанска академия Д.А.Ценов- Свищов, специалност Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия. Завършила е бакалавър Стратегическо и бизнес планиране. Участвала е по програма Еразъм+ за студентски обмен с цел обучение в Пасау, Германия. Притежава специализация по Независим финансов одит , както и завършен курс за професионално обучение по част от професия за Документален контрол върху отчетността на предприятието. Завършила е Търговска гимназия – Стара Загора , специалност Застрахователно и осигурително дело. Предходният и опит е в сферата на застраховането. В момента се занимава с обработка на първични счетоводни документи.


Теодора Костадинова – стажант „Връзки с обществеността“ – Теодора Костадинова е студентка в Югозападен университет „Неофит Рилски“ гр. Благоевград по специалност – Връзки с обществеността . В момента развива собствен бизнес свързан с онлайн търговията. Предишен опит на позиция в областта нa обществените комуникации и дейности като Event manager. Изградени умения за работа в екип, добра комуникация, отговорност към поетите задачи.


Иво Петров – стажант „Инвестиционни проекти“ – Иво Петров е студент в трети семестър в университет Гьоте във Франкфурт на Майн, специалност Икономически науки. Завършва ПГПНЕ „Гьоте“ в гр. Бургас и разполага с опит в сферата на клиентското обслужване на аутсорсинг сектора в международната компания Sutherland Global Services Bulgaria. Участвал е в множество инициативи и проекти извън гимназията като посещението на Европейския Парламент в Страсбург чрез Euroscola, където държи реч пред ученици от всички държави-членки на ЕС, и множество семинари за личностно развитие на сдружение „Макензи“.


Ралица Трифонова – стажант „Юрист – консулт“ – Ралица Трифонова е студент по право четвърти курс в Университет за национално и световно стопанство. Завършила е Гимназия с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан“, Стара Загора, с профил английски и немски език. В момента е стажант в Национален студентски дом към Министерство на образованието, випуск 2018 г.