Стажанти и резиденти


Отзиви от завършили стажанти:

„Благодаря, че ме приехте в екипа си, макар и за кратко. Изключително се радвам, че имах възможността да работя с професионалист като г-жа Пенева. От нея научих не само за естеството на работа в Национален студентски дом, но и ми даде ценни съвети за живота. Освен опит, практиката ми даде и нови контакти. С удоволствие ще Ви посетя отново!“
Отличени стажанти:

 • Теодора Костадинова – стажант „Връзки с обществеността“ – Теодора Костадинова е студентка в Югозападен университет „Неофит Рилски“ гр. Благоевград по специалност – Връзки с обществеността . В момента развива собствен бизнес свързан с онлайн търговията. Предишен опит на позиция в областта нa обществените комуникации и дейности като Event manager. Изградени умения за работа в екип, добра комуникация, отговорност към поетите задачи.
 • Иво Петров – стажант „Инвестиционни проекти“ – Иво Петров е студент в трети семестър в университет Гьоте във Франкфурт на Майн, специалност Икономически науки. Завършва ПГПНЕ „Гьоте“ в гр. Бургас и разполага с опит в сферата на клиентското обслужване на аутсорсинг сектора в международната компания Sutherland Global Services Bulgaria. Участвал е в множество инициативи и проекти извън гимназията като посещението на Европейския Парламент в Страсбург чрез Euroscola, където държи реч пред ученици от всички държави-членки на ЕС, и множество семинари за личностно развитие на сдружение „Макензи“.

Резидент-артисти на Национален студентски дом

Випуск 2022 – 2023 г.

 • Мира Владимирова – University of London – „English Literature and Drama“;
 • Лилия Царска – American University in Bulgaria – „Journalism & Mass Communications“, „Film & Theater“, „Integrated Marketing Communications“;
 • Айсен Сапунджи – УАСГ – „Архитектура“;
 • Ирина Стоянова – УАСГ – „Интериор и дизайн“;
 • Християна Стоименова – НБУ – „Театър“, „Дигитални бизнес модели за управление на проекти по творческо развитие“;
 • Михаела Матева, Денислав Николов – НБУ – „Театър“, „Хореография за съвременен танц“;
 • Люба Мазнова – НХА – „Дигитални изкуства“, „Плакат и визуална комуникация“;
 • Надежда Маккюн – НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – „Хорово дирижиране“;
 • Катерина Стоянова – СУ „Св. Климент Охридски“ / НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ – „Психология на здравето“, „Актьорство за драматичен театър“;
 • Валерия Минева-Георгиева – ПУ „Паисий Хилендарски“ / НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ – „Актьорско майсторство за драматичен театър“, „Режисура в сценичните изкуства“;
 • Стефани Христова – НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ – Режисура за драматичен театър“;
 • Лидия Ахчийска – НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ – „Филмово и телевизионно операторство“.