Студентски стажове в НСД

Във връзка с откриването на новата академична 2018/2019 г., Националният студентски дом стартира „Стажантска програма 2018“. Стажовете ще се проведат през м. октомври – ноември, а кандидатстването се реализира онлайн чрез Портала за студентски стажове на www.staj.government.bg

Инициативата е първа по своя род за Националния студентски дом и е част от Програмата за студентски стажове в държавната администрация, координирана от дирекция „Модернизация на администрацията“ към Министерски съвет. Ще се провежда регулярно в рамките на академичната година.


Като част от стажантската програма в администрацията на Националния студентски дом ще бъдат разкрити 8 стажантски позиции както следва:

Всички стажантски позиции се разкриват за студенти – бакалаври и магистри, обучаващи се в широк кръг от професионални направления в български и чуждестранни университети.


ВАЖНО! До 14-и октомври включително, всички кандидат-стажанти могат да подадат своите кандидатури и през портала за студентски практики на МОН https://praktiki.mon.bg. Провеждането на стаж по линия на студентските практики осигурява възможност за получаването на академична стипендия за времето на практическото обучение.


Стажантите ще имат осигурена оперативна свобода при реализирането на поставените задачи, в т.ч. възможността да работят дистанционно по определени възложения. При успешно приключване на програмата се издава удостоверение за проведен стаж и оценка на придобитите знания и умения. Документите могат да послужат за придобиването на академични кредити, както и при кандидатстването пред бъдещи работодатели.

Всички подробности по отношение на програмата са описани в Наредбата за студентските стажове в държавната администрация. Пълно описание на обявените позиции е налично на страниците на всяка от тях на Портала за студентски стажове.


За допълнителна информация:

  • Национален студентски дом, пл. Народно събрание 10, кабинет 414
  • г-жа Росица Пенева – специалист, тел. 02 987 22 86, + 359 877 860 808
  • director@studenthouse.bg