„Старт на кариерата“ в Студентския дом

Ако Виe сте на възраст до 29 години (ненавършени до 18.10.2019 г.), притежавате висше образование, по което не сте придобил/а трудов стаж, регистриран/а сте в дирекция „Бюро по труда“ като търсещо работа лице, то може да кандидатствате за работа в Национален студентски дом по програмата „Старт на кариерата“ чрез настоящото електронно заявление.

Участието в Програмата е възможност да придобиете първия си трудов стаж по специалността си чрез 9-месечна работа в системата на Централната изпълнителна власт от която Националният студентски дом на пл. Народно събрание № 10 е част.

Вие можете да намерите нашите две работни позиции за най-подходящи и съответстващи на Вашата специалност, измежду 1989 работни места, разкрити в централни ведомства и техните териториални поделения.

  • Специалист „Връзки с обществеността“ – Позицията е отворена за кандидати от всички професионални направления и специалности. Необходими са добри комуникационни умения и компютърна грамотност за изпълнение на функциите на специалист „Връзки с обществеността“ в администрацията на Национален студентски дом. Владеенето на английски език на работно ниво е плюс.
  • Специалист „Мениджмънт на събития“ – Позицията е отворена за кандидати от всички професионални направления и специалности. Необходими са добри организационни и комуникационни умения за изпълнение на функциите на „Мениджър – събития“ в администрацията на Национален студентски дом. Владеенето на английски език на работно ниво е плюс.

Национален студентски дом Ви предлага:

  • Работно място в сграда – паметник на културата в историческия център;
  • Гъвкаво работно време, свързано с изпълнението на Вашите ангажименти, и възможност за работа от дистанция по определени проекти и задачи;
  • Динамична работна атмосфера, свързана с координацията и комуникацията на десетки концерти, постановки, семинари, четения и други образователни и културни проекти.

Само през м. октомври Национален студентски дом е домакин на международния форум „Компютърно пространство“, интерактивна фотографска изложба, представяне на публицистичен сборник, срещи на столичните „Ротари“ клубове, предприемаческото събитие „FuckUp Nights“, няколко концерта и театрални премиери, семинари на Европейската асоциация на студентите по право (ELSA) и Европейското младежко движение, среща на Erasmus Student Network и други вълнуващи събития!

Подробна информация за останалите позиции можете да намерите на сайта на Агенция по заетостта в рубриката Програма „Старт на кариерата“ в Списък – „Квота за заетост в централни ведомства“

В срок до 18.10.2019г. включително, можете да подадете в дирекция „Бюро по труда” по регистрация Заявление за кандидатстване по Програмата, в което да посочите до три работни места, две от които може да бъдат за един и същ работодател, дори това да е централно ведомство и неговите териториални структури. В същия срок можете да подадете и по електронен път Вашето Заявление чрез формуляра, посочен по-горе.

За завършеното висше образование (издадена диплома), както и за липсата на трудов стаж по специалността ще бъде извършена служебна проверка в регистрите на МОН, НАП, НОИ и др. при спазване на нормативите и правилата за защита на личните данни и конфиденциалната им обработка.

В случай, че не притежавате все още диплома, то ще е необходимо да докажете завършеното образование чрез представяне не по-късно от 25.10.2019 г. в Дирекция „Бюро по труда“ на Уверение, Академична справка или друг документ, от който да са видни специалността и завършената степен на висше образование.

До участие в подбора/интервю с НСД или друг работодател от публичния сектор се допускат само кандидати, които отговарят на посочените по-горе условия. Към работните места се насочват всички одобрени от работодателя младежи, които към момента на насочване са регистрирани като безработни в дирекция „Бюро по труда“.

Подробности тук: https://www.az.government.bg/pages/programa-start-na-karierata/