Създатели и дарители

Списъкът на създателите, дарителите и сътрудниците в акциите по изграждането на Студентски дом (1904 – 1933) е непълен. От него отсъстват стотици частни и обществени дарители, чиито имена и названия не бяха открити нито в разпилените архиви,  нито в спомените на участниците в събирането на средства за построяването на Студентския дом в края на 20-те и началото на 30-те години на ХХ век.

Засега оставаме в дълг към неиздирените следи и имена. Но ще продължим усилията по възвръщане на паметта и ще направим възможното всички създатели и дарители на Студентски дом да заемат своите достойни места в нея, включително и тези, които днес се включват в кампанията за възстановяване на сцените за академично творчество, унищожени след пожара от 2001 г.


f06big

Водосвет при полагането на основния камък на Студентския дом (30.05.1931)


Създатели на Студентския дом:

Гарант за построяването на Студентския дом

 • Цар Борис III

Институции – създатели

 • Министерство на народното просвещение
 • Студентски клуб (1900 – 1915)
 • Граждански комитет за построяване здание на Студентския клуб в София (основан 1910 г.)
 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 • Свободен университет
 • Български национален студентски съюз (основан 1926 г.)
 • ОСО „Христо Ботев“ (основан 1924 г.)
 • ОСО „Васил Левски“ (основан 1927 г.)
 • Списание „Студентски преглед“ (1925 – 1926)
 • Вестник „Студентска борба“ (1927 – 1942)

Инициатори, организатори, помощници

 • Проф. Иван Шишманов
 • Стилиян Чилингиров
 • Тома В. Томов
 • Стефан Руневски
 • Проф. Георги Данаилов
 • Никола Найденов
 • Проф. Александър Цанков
 • Григор Василев
 • Кирил Г. Попов
 • Софийски митрополит Стефан
 • Александър Малинов
 • Проф. Стефан С. Бобчев
 • Проф. Георги Шишков
 • Проф. Стефан Баламезов
 • Проф. Стоян Киркович
 • Проф. Владимир Моллов
 • Проф. д-р Васил Моллов
 • Проф. Стефан Консулов
 • Проф. Петко Стайнов
 • Стоян Костурков
 • Константин Муравиев
 • Атанас Цанев
 • Д-р Андрей Башев
 • Татяна Киркова
 • Христо Ив. Динчев
 • Ангел Манолов

Застъпници

 • Д-р В. Кочник (главен секретар на ISS)
 • Д-р М. Поберецки (секретар на ISS)
 • Видински митрополит Неофит
 • Ана Каменова – Стайнова
 • Констанца Ляпчева
 • Евдокия Петева – Филова
 • Г-жа Мушанова
 • Г-жа Чакалова
 • Проф. Тома С. Томов
 • Д-р Елена Стоянова
 • Димо Казасов
 • Никола Кирков
 • Д-р Хар. Генчев
 • М. Милетич
 • П. Чолаков
 • Янаки Михайлов
 • арх. Борис Русев
 • Иван Поп Петров
 • Проф. Александър Балабанов
 • Проф. Константин Стефанов
 • Д-р Петър Кръчмаров
 • Д-р Марин Русев
 • Владимир Вазов
 • Никола Мушанов
 • Хенри У. Шумейкър (пълном. министър на САЩ)

Архитекти на сградата на Студентския дом

 • арх. Станчо Белковски; арх. Иван Данчев

Изпълнител на архитектурния проект

 • Лазар Киселинчев

Членове на Студентския комитет за построяване на Студентския дом (1929 – 1933)

 • Васил Г. Янков – председател (1929 – 1932); Христо Сокеров – председател (1932 – 1933); Мара Табакова (подпредседател); Снежина Кочемитова (подпредседател); Мара Георгиева (подпредседател); Марко Марков; Димитър Костов; Виктор Ичков; Стоян Златев; Димитър Икономов; Стефан Ангелов; Владимир Бойчев; Лидия Ковачева – Табакова; Стефка Греченлиева; Невена Станчева; Веса Василева; Лев Желязков; Ангел Ганчев; Александър Дочев; Никола Ичев; Антон Червенаков; Владо Христов

f04big

Писмо на цар Борис ІІІ в подкрепа за построяване на Студентския дом (19.12.1929)


Сътрудници на студентския строителен комитет:

Сътрудници – студенти от Агрономо-лесовъдския факултет

 • Начо Попиванов Начев; Тодор Ранков; Светослав Кондов; Анастас Ю. Тотев; Здравко Гунчев; Славчо Балев; Тотю Брънеков

Сътрудници – студенти от Ветеринарно-медицинския факултет

 • Борис Балев; Сава Донков; Яначко Яначков; Иван Фратев; Ранко Георгиев

Сътрудници – студенти от Физико-математическия факултет

 • Никола Генадиев; Николай Цонков; Любен Недков; Иван Михайлов; Иван Хаджипетров; Иван Дренски; Иван Златков

Сътрудници – студенти от Медицинския факултет

 • Васил Ганов; Тодор Фичев; Минчо Цочев; Александър Сиромахов; Д-р Донкова; Иван Киров

Сътрудници – студенти от Историко-филологическия факултет

 • Христо Гатев; Люба Стойчева; Кланкова

Сътрудници – студенти от Богословски факултет

 • Величко Диков (Митрополит Йосиф); Митрополит Пимен; Недю Александров; Константин Тулешков; Петър Тодоров

Сътрудници – студенти от Юридическия факултет

 • Иван Апостолов; Ангел Сп. Ангелов; Ана Стоянова – Ангелова; Райко Ошанов; Любен Паунов; Иван Д. Калъпчиев; Владимир Стойчев; Добромир Чилингиров; Димитър Денев; Черню Чакъров; Рачо Луизов; Илия Рашев; Владимир Спространов; Дженю Дженев; Светослав Благоев; Петър Лунгов; Константин Пенев; Камелия Янакиева; Стоян Кайнарджиев; Георги Николов; Димитър Манев; Пею Пеев; Тодор Славов; Георги Шопов; Кирил Гьорчев; Владимир Маринчевски; Милко Т. Михайлов; Васил Биячев; Власаки Власаков; Илия Илиев; Иван Джамджиев; Кръстьо Стаменов; Емил Филипов; Караманов; Димитър Ангелов; Любен Брънеков; Кирил Драгомиров; Кръстю Цончев; Димитър М. Андреев; Васил Котев; Георги Рачев; Киселов; Еню Войников; Михаил Таушанов

Сътрудници – студенти от Свободния университет

 • Павел Изворски; Любен Петров; Георги Дечев; Невена Розева; Стоян Нейков; Делчо Копрившки; Кирил Кунчев; Светослав Минчев; Тодор Панайотов

Местни комитети за събиране на средства за изграждане на Студентския дом

 • Пловдивски граждански комитет; Плевенски граждански комитет; Пазарджишки граждански комитет; Русенски граждански комитет; Видински граждански комитет; Бански граждански комитет; Шуменски граждански комитет; Великотърновски граждански комитет; Старозагорски граждански комитет; Чирпански граждански комитет; Провадийски комитет; Кюстендилски граждански комитет; Ломски граждански комитет; Трънски граждански комитет; Тракийския национален комитет; Ямболски граждански комитет; Варненски граждански комитет; Митрополит Симеон Варненско-преславски (патрон на комитета); Абаджиев (председател на Търговско-индустриалната камара); Коста Стоянов (председател на Студентско дружество при Търговската академия – Варна)

ski1

Скица от проекта на Студентския дом (в. „Студентска борба, 1.03.1930)


Дарители за каузата за построяването на Студентския дом:

 • Всички студенти от Софийския университет и Свободния университет, внасяли специални студентски вноски за построяване на Студентския дом след 1920 г.
 • Международна университетска взаимопомощ (ISS) със седалище в Женева
 • Народно събрание на Царство България
 • Св. Синод на Българската църква; Великотърновска митрополия; Архиерейско наместничество – Дряново; Архиерейско наместничество – Трявна; Архиерейско наместничество – Габрово; Преображенски манастир; Манастир „Св. Троица“; Дряновски манастир; Габровски девически манастир
 • Софийска община; Община Пловдив; Община Видин; Община Велико Търново; Община Фердинанд; Община Варна; Община Шумен; Община Русе; Община Враца; Градско общинско управление – Горна Оряховица; Софийска окръжна постоянна комисия; Пловдивска окръжна постоянна комисия; Шуменска окръжна постоянна комисия
 • Българска гимназия –Добрич (тогава в Румъния); Германско училище – София
 • Студентска корпорация „Тримонциум“ – Пловдив; Плевенска студентска корпорация
 • Централна кооперативна банка – София; Българска земеделска банка; Кредитна банка; Итало-българска банка; Софийска популярна банка
 • Български държавни железници
 • Текстилна фабрика „Св. Георги“ – Трявна
 • М. Андерсен – Английско дружество към Женска лига за мир и свобода
 • Проф. Йосиф Феденхехт; Проф. Асен Златаров; Проф. Венелин Ганев; Тодор Г. Влайков; Илия С. Бобчев; Братя Крусеви – Дряново; Владимир Трендафилов; К. Кирилова; Тамара Янкова

P1120881


Дарители за възстановяването на сцените за академично творчество:

 • Национално представителство на студентските съвети и колектив от студенти от Университета за архитектура, строителство и градоустройство в състав: Ивайло Стоянов, Венцислав Попов, Марин Маринов, Кирил Щопов, Стоянка Атанасова, Карина Дикова, Цветелина Димитрушева, Цветелина Пулева
 • Театър-студио „Студентина“ – фестивал „Изкуството в действие“
 • Ротари клуб София Капитал и фирма Vitex.bg – строителни бои