Създатели и дарители

Списъкът на създателите, дарителите и сътрудниците в акциите по изграждането на Студентски дом (1904 – 1933) е непълен. От него отсъстват стотици частни и обществени дарители, чиито имена и названия не бяха открити нито в разпилените архиви,  нито в спомените на участниците в събирането на средства за построяването на Студентския дом в края на 20-те и началото на 30-те години на ХХ век. Засега оставаме в дълг към неиздирените следи и имена. Но ще продължим усилията по възвръщане на паметта и ще направим възможното всички създатели и дарители на Студентски дом да заемат своите достойни места в нея, включително и тези, които днес се включват в кампанията за възстановяване на сцените за академично творчество, унищожени след пожара от 2001 г.


f06big

Водосвет при полагането на основния камък на Студентския дом (30.05.1931)


Създатели на Студентския дом:

Гарант за построяването на Студентския дом

 • Цар Борис III

Институции – инициатори и създатели

 • Министерство на народното просвещение; Студентски клуб (1900 – 1915); Граждански комитет за построяване здание на Студентския клуб в София (основан 1910 г.); Софийски университет „Св. Климент Охридски“; Свободен университет; Български национален студентски съюз (основан 1926 г.); ОСО „Христо Ботев“ (основан 1924 г.); ОСО „Васил Левски“ (основан 1927 г.); Списание „Студентски преглед“ (1925 – 1926); Вестник „Студентска борба“ (1927 – 1942)

Инициатори, организатори, помощници

 • Проф. Иван Шишманов; Стилиян Чилингиров; Тома В. Томов; Стефан Руневски; Проф. Георги Данаилов; Никола Найденов; Проф. Александър Цанков; Григор Василев; Кирил Г. Попов; Софийски митрополит Стефан; Александър Малинов; Проф. Стефан С. Бобчев; Проф. Георги Шишков; Проф. Стефан Баламезов; Проф. Стоян Киркович; Проф. Владимир Моллов; Проф. д-р Васил Моллов; Проф. Стефан Консулов; Проф. Петко Стайнов; Стоян Костурков; Константин Муравиев; Атанас Цанев; Д-р Андрей Башев; Татяна Киркова; Христо Ив. Динчев; Ангел Манолов

Застъпници

 • Д-р В. Кочник (главен секретар на ISS); Д-р М. Поберецки (секретар на ISS); Видински митрополит Неофит; Ана Каменова – Стайнова; Констанца Ляпчева; Евдокия Петева – Филова; Г-жа Мушанова; Г-жа Чакалова; Проф. Тома С. Томов; Д-р Елена Стоянова; Димо Казасов; Никола Кирков; Д-р Хар. Генчев; М. Милетич; П. Чолаков; Янаки Михайлов; арх. Борис Русев; Иван Поп Петров; Проф. Александър Балабанов; Проф. Константин Стефанов; Д-р Петър Кръчмаров; Д-р Марин Русев; Владимир Вазов; Никола Мушанов; Хенри У. Шумейкър (пълном. министър на САЩ)

Архитекти на сградата на Студентския дом

 • арх. Станчо Белковски; арх. Иван Данчев

Изпълнител на архитектурния проект

 • Лазар Киселинчев

Членове на Студентския комитет за построяване на Студентския дом (1929 – 1933)

 • Васил Г. Янков – председател (1929 – 1932); Христо Сокеров – председател (1932 – 1933); Мара Табакова (подпредседател); Снежина Кочемитова (подпредседател); Мара Георгиева (подпредседател); Марко Марков; Димитър Костов; Виктор Ичков; Стоян Златев; Димитър Икономов; Стефан Ангелов; Владимир Бойчев; Лидия Ковачева – Табакова; Стефка Греченлиева; Невена Станчева; Веса Василева; Лев Желязков; Ангел Ганчев; Александър Дочев; Никола Ичев; Антон Червенаков; Владо Христов

f04big

Писмо на цар Борис ІІІ в подкрепа за построяване на Студентския дом (19.12.1929)


Сътрудници на студентския строителен комитет:

Сътрудници – студенти от Агрономо-лесовъдския факултет

 • Начо Попиванов Начев; Тодор Ранков; Светослав Кондов; Анастас Ю. Тотев; Здравко Гунчев; Славчо Балев; Тотю Брънеков

Сътрудници – студенти от Ветеринарно-медицинския факултет

 • Борис Балев; Сава Донков; Яначко Яначков; Иван Фратев; Ранко Георгиев

Сътрудници – студенти от Физико-математическия факултет

 • Никола Генадиев; Николай Цонков; Любен Недков; Иван Михайлов; Иван Хаджипетров; Иван Дренски; Иван Златков

Сътрудници – студенти от Медицинския факултет

 • Васил Ганов; Тодор Фичев; Минчо Цочев; Александър Сиромахов; Д-р Донкова; Иван Киров

Сътрудници – студенти от Историко-филологическия факултет

 • Христо Гатев; Люба Стойчева; Кланкова

Сътрудници – студенти от Богословски факултет

 • Величко Диков (Митрополит Йосиф); Митрополит Пимен; Недю Александров; Константин Тулешков; Петър Тодоров

Сътрудници – студенти от Юридическия факултет

 • Иван Апостолов; Ангел Сп. Ангелов; Ана Стоянова – Ангелова; Райко Ошанов; Любен Паунов; Иван Д. Калъпчиев; Владимир Стойчев; Добромир Чилингиров; Димитър Денев; Черню Чакъров; Рачо Луизов; Илия Рашев; Владимир Спространов; Дженю Дженев; Светослав Благоев; Петър Лунгов; Константин Пенев; Камелия Янакиева; Стоян Кайнарджиев; Георги Николов; Димитър Манев; Пею Пеев; Тодор Славов; Георги Шопов; Кирил Гьорчев; Владимир Маринчевски; Милко Т. Михайлов; Васил Биячев; Власаки Власаков; Илия Илиев; Иван Джамджиев; Кръстьо Стаменов; Емил Филипов; Караманов; Димитър Ангелов; Любен Брънеков; Кирил Драгомиров; Кръстю Цончев; Димитър М. Андреев; Васил Котев; Георги Рачев; Киселов; Еню Войников; Михаил Таушанов

Сътрудници – студенти от Свободния университет

 • Павел Изворски; Любен Петров; Георги Дечев; Невена Розева; Стоян Нейков; Делчо Копрившки; Кирил Кунчев; Светослав Минчев; Тодор Панайотов

Местни комитети за събиране на средства за изграждане на Студентския дом

 • Пловдивски граждански комитет; Плевенски граждански комитет; Пазарджишки граждански комитет; Русенски граждански комитет; Видински граждански комитет; Бански граждански комитет; Шуменски граждански комитет; Великотърновски граждански комитет; Старозагорски граждански комитет; Чирпански граждански комитет; Провадийски комитет; Кюстендилски граждански комитет; Ломски граждански комитет; Трънски граждански комитет; Тракийския национален комитет; Ямболски граждански комитет; Варненски граждански комитет; Митрополит Симеон Варненско-преславски (патрон на комитета); Абаджиев (председател на Търговско-индустриалната камара); Коста Стоянов (председател на Студентско дружество при Търговската академия – Варна)

ski1

Скица от проекта на Студентския дом (в. „Студентска борба, 1.03.1930)


Дарители за каузата за построяването на Студентския дом:

 • Всички студенти от Софийския университет и Свободния университет, внасяли специални студентски вноски за построяване на Студентския дом след 1920 г.; Международна университетска взаимопомощ (ISS) със седалище в Женева; Народно събрание на Царство България; Св. Синод на Българската църква; Великотърновска митрополия; Архиерейско наместничество – Дряново; Архиерейско наместничество – Трявна; Архиерейско наместничество – Габрово; Преображенски манастир; Манастир „Св. Троица“; Дряновски манастир; Габровски девически манастир; Софийска община; Община Пловдив; Община Видин; Община Велико Търново; Община Фердинанд; Община Варна; Община Шумен; Община Русе; Община Враца; Градско общинско управление – Горна Оряховица; Софийска окръжна постоянна комисия; Пловдивска окръжна постоянна комисия; Шуменска окръжна постоянна комисия; Българска гимназия –Добрич (тогава в Румъния); Германско училище – София; Студентска корпорация „Тримонциум“ – Пловдив; Плевенска студентска корпорация; Централна кооперативна банка – София; Българска земеделска банка; Кредитна банка; Итало-българска банка; Софийска популярна банка; Български държавни железници; Текстилна фабрика „Св. Георги“ – Трявна; М. Андерсен – Английско дружество към Женска лига за мир и свобода; Проф. Йосиф Феденхехт; Проф. Асен Златаров; Проф. Венелин Ганев; Тодор Г. Влайков; Илия С. Бобчев; Братя Крусеви – Дряново; Владимир Трендафилов; К. Кирилова; Тамара Янкова

P1120881


Партньори и дарители при възстановяването на сцените и залите за академично творчество на Национален студентски дом (2018 – 2022 г.):

 • Обществени и частни организации:
  • Национално представителство на студентските съвети – чрез изработения по инициатива на НПСС идеен архитектурен проект, дело на колектив от студенти от УАСГ в състав: Ивайло Стоянов, Венцислав Попов, Марин Маринов, Кирил Щопов, Стоянка Атанасова, Карина Дикова, Цветелина Димитрушева, Цветелина Пулева;
  • бТВ Медия Груп – чрез постъпления от SMS – гласуването в рамките на телевизионния формат „Гласът на България“ 2019, инвестирани в  обезопасяването и облагородяването на Голяма зала за провеждане на организираната от НПСС национална церемония „Студент на годината“ през м. декември 2019 г. – дарени общо над 15,000 лв.;
  • ATG Design –  чрез преведени средства за ползване на Камерна зала за организация и провеждане на дизайн-лабиринт и сетивен театър „Feel Me Experience“ – заплатени 3000 лв. и дарени материални придобивки – завеси, тапицерии, бар-мебел и др.
  • Ротари клуб „София Капитал“ – чрез регулярни дарения под формата на отчисления от куверти от събития на клуба и осигурени строителни бои от фирма „Vitex.bg“ – дарени общо над 2000 лв.;
  • „Мултивизия“ ООД – чрез осигуряването на отстъпки при предоставянето на услуги по аудио-визуалното осигуряване на студентски събития в НСД, в т.ч. церемонията „Студент на годината“ 2019;
  • Фирма „Тангра – АВ“ ООД – дарен инверторен климатик за монтаж в зала „8-и декември“.
 • Творчески организации:
  • Академичен фолклорен ансамбъл и Фолклорна вокална формация „Дилмана“ – чрез постъпления от билети от благотворителен концерт, проведен в Руски културно-информационен център през м. ноември 2019 г. – дарени общо над 2000 лв.;
  • Академичен хор „Ангел Манолов“ – чрез постъпления от билети от два благотворителни концерта, проведени в Аулата на Софийски университет (декември 2018 г.) и Централното фоайе на НСД (декември 2019 г.)  – дарени общо над 1500 лв.;
  • Театър-студия „Студентина“ – чрез постъпления от дарения от гостите и участниците във фестивала „Изкуството в действие“ (октомври 2018 г.) и концерти на Петър Йорданов – Бъни и приятели през пролетта 2019 г. – дарени общо 1000 лв.;
  • Групите „Гром – падина“, „Гласове от шоплука“ и ансамбъл „Гергьовден“  – чрез постъпления от билети от благотворителен концерт, проведен в Камерна зала през м. май 2019 г. – дарени общо над 250 лв.;
  • ЦИЕК към СУ „Св. Климент Охридски“ – чрез постъпления от организаторите на събитието „ВИЕТАЙИНДО“ – дарени общо над 200 лв.
 • Организации – партньори, заплащащи за почасово ползване на зали за реализацията на своя творческа продукция в Студентския дом, подкрепящи по този начин възстановяването на Голямата и Камерна сцена на НСД, в т.ч. НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ (учебна 2018 / 2019 г.), Университетски театър на НБУ (учебна 2019 / 2020 г.), Колеж „Любен Гройс“ (учебна 2020 / 2021 г.), театър „Кредо“ (творчески сезон 2021 / 2022 г.), танцов състав „Гайтани“, балет „Атитюд“ и редица други творчески организации, реализирали десетки проекти по програма „Култура“ на С.О. и програмите на Националния фонд култура (НФК) при Министерството на културата.
 • Граждани – дарители –  арх. Лора Лучева – изработила безвъзмездно подробен дипломен проект за ревитализация на сградата на НСД; Чавдар Донков – финансирал труда на работници по разчистването на Голяма зала (осигурил над 1000 лв.), Христиан Юриев Даскалов (дарил 840 лв. за организация на събития на независими артисти), Сребрина Петрова Аначкова (дарила 500 лв.), Борис Ангелов Дженев (дарил 500 лв.), Мая Хедерсън (дарила 300 лв.), Ованес Торосян (дарил 230 лв.); Цветан Маринов Цветанов (дарил 168 лв.), Стефан Николов (дарил 130 лв.), Любен Денев (дарил 100 лв.), Анка Генова (дарила 100 лв.), Мартин Войников (дарил 100 лв.).
 • Граждани – доброволци, включили се в организацията и провеждането на акциите по почистването и облагородяването на залите в периода 2018 – 2020 г., в т.ч. Яна Вангелова – председател на НПСС, организирала две акции по почистване с участието студенти – доброволци от цялата страна; организаторите и доброволците на „Беглика Фест“; Веселин Митев – музикант – дърводелец, изработил с помощта на свои колеги сцената за Камерна зала; „Съпромат“; театралните компании „Паник Бутон Театър“, „Story Catchers“ и други.
 • Дарители на Библиотеката на НСД „Васил Г. Янков“, създадена през 2019 г. по инициатива на директора на НСД д-р Христиан Даскалов: Нов български университет – чрез дарена пълна колекция на Университетското издателство на НБУ; Варненски свободен университет – чрез дарена библиотечна мебел тип „Свободна библиотека“; Никола Бушняков – чрез дарени компютърно оборудване, книжни издания и аудио дискове; Т.С. Студентина – чрез дарена аудио система; Граждани – дарители – чрез предоставените от тях книжни колекции – Миглен Евлогиев, Петя Цветкова – Минчева, Веромира Минкова  и др.
 • Дарители на Музея на НСД „Иван Д. Шишманов“, създаден през 2020 г. по инициатива на директора на НСД д-р Христиан Даскалов: Министерство на образованието и науката – целева субсидия от 3512 лв. за ремонт на обособено помещение на музейния архив; Магдалена Манолова – дарила вещи от личния архив на маестро Ангел Манолов; Марин Маринов, художник – сценограф – дарил лични архиви – плакати и програми за театрални постановки в ЦСДК от 1960-те; Христиан Даскалов – дарил грамофонни плочи, литература, фотографии и картини от лична колекция, в т.ч. артефакти, закупени от благотворителни събития и онлайн търгове / аукциони; Мариян Ников; Димитър Мандраджиев и Великата ложа на старите свободни и приети зидари в България; Творческите състави и студентските организации с кабинети и студия при НСД, в т.ч. Общество към КМПС „Д. Дебелянов“, А.Х. „Ангел Манолов“, Академичен фолклорен ансамбъл, Т.С. „Студентина“, Студентско общество за компютърни изкуства, НПСС и др.
 • Дарители на студентска читалня „Татяна Киркова“ и Споделено учебно пространство „Свободен университет“, създадени през 2021/22 г. по инициатива на директора на НСД д-р Христиан Даскалов: 1200 + лв. от премиерни продажби на изданието „Домът и Университетът – споделени истории от Царство България“ (в т.ч. Станислава Генадиева – 200 лв., Теодора Алексиева – 100 лв. и мн. др. индивидуални дарения по 15 лв.); Студентският съвет на Университет за национално и световно стопанство – дарение от 2250 лв. срещу придобити броеве на изданието; Национално представителство на студентските съвети в Република България – дарение от 2250 лв. срещу придобити броеве от изданието; DXC Technology България – дарени 15 комплекта професионални бюра и столове.

За своите приноси по възстановяването на залите, гражданите и организациите – дарители получават юбилеен „Златен Билет“.

От 2018 г. Национален студентски дом връчва и ежегодни награди за принос в развитието на НСД на името на Стилиян Чилингиров.


79355415_2604093616478228_4644656549623496704_o