Контакти

NSD7

Адрес на Национален студентски дом:

  • София 1000, пл. „Народно събрание“ № 10

Работно време:

  • Администрация: от 09:30 ч. до 17:30 ч. в делнични дни
  • Събития се организират и провеждат между 07-00 ч. и 23-00 ч. както в работни, така и в почивни дни

Електронен адрес:

  • director @ studenthouse.bg

Телeфони за връзка:

  • Секретар – деловодител: +359 2 987 22 86 (между 11-30 ч. и 16-30 ч.)
  • Експерт – дейности и събития: + 359 877 860 808
  • Домакин – техник: + 359 877 442 784
  • Дежурен охранител: +359 884 719 979
  • Счетоводител: + 359 885 699 745
  • Директор: +359 878 242 408

Достъп на граждани с ограничена мобилност:

До привеждане на сградата в съответствие със съвременните изисквания за достъпна среда, Национален студентски дом разполага с мобилен комплект широки алуминиеви телескопични рампи за инвалидни колички, който е на разположение за осигуряване на достъп до Централното фоайе на Студентския дом в което се провеждат редица културни събития и където е обособена приемна за граждани със затруднено придвижване. Съдействие по отношение на достъпа на граждани с инвалидни колички се осигурява от дежурния охранител на тел. 0884 719 979


Форма за обратна връзка и запитвания: