Партньори


Представеният по-долу списък е илюстративен / неизчерпателен. Подробна информация за съвместните проекти между НСД и организациите – партньори от публичния, неправителствен, академичен и културен сектори, може да бъде открита в АЛМАНАХ НА СТУДЕНТСКИЯ ДОМ /2018-2022/


Организации-партньори в провеждането на събития за студентите:Организации-партньори, ползващи учебни и репетиционни зали:Медии и медийни формати, отразили събитията на Студентския дом:


Вие сте наши партньори и желаете да бъде добавени в списъка по-горе? Или тепърва имате идеи за съвместно сътрудничество с нас? Пишете ни в секцията Контакти! – Очакваме Ви!