Партньори

Партньори в организацията и провеждането на събития за студентите:


Наематели на учебни и репетиционни зали:


Медии, отразили събития на Студентския дом: