Два нови центъра за услуги към Студентския дом

В допълнение към утвърдените си партньорства с националните студентски организации в България, чиито кабинети се помещават в Студентския дом на пл. „Народно събрание“ №10, НСД разкри два нови центъра за услуги, съвместно с Erasmus Student Network (ESN България) и Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ). Стартирането на тези нови стратегически партньорства позволява на институцията да реализира успешно своята мисия да бъде от полза както на българските студенти у нас и по света, така и на студентите от целия свят, които са избрали да се обучават в България.


Списък с центровете за студентски услуги към НСД.


Кабинетът за работа със студенти по програма „Еразъм“ е сред нововъведенията в работата на Студентския дом и отразява разширяването на целевата аудитория, възползваща се от услугите, предоставяни от страна на НСД и от страна на студентските организации – партньори. Дейността на „Ерасмус Стюдънт Нетуърк“ – България се развива с бързи темпове и се разширява ежедневно. В близкото минало организацията се занимаваше най-вече с интеграцията на „Еразъм“ студенти в социална и академична среда в 16 университета в България, но днес ЕСН организира далеч по-широк кръг от услуги за студентите, в т.ч. семинари, обучения, национални конференции, разработва проекти и работи в посока за развиване на активно студентско общество в международен план, извън университетите.

Buddy up with ESN

Съвместната дейност между Националния студентски дом (НСД) и Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ) все още е в процес на планиране и предстои да се развива във времето. Предпоставка това да е един успешен проект е фактът, че АБУЧ има изградена световна инфраструктура от училища за съхранение на роден език и култура, за съхранение на българско национално съзнание. Целта на организацията 13 години е била да се изгради и заработи успешно тази инфраструктура. Резултатите са налице и признати на всички нива. Новата политика на АБУЧ е да се работи сега за завръщането на нашите ученици в България не само в системата на средното образование, а и като попълнение в родните висши учебни заведения, така че тези възпитаници да бъдат част от студентската младеж на България. Включването на АБУЧ в системата на НСД ще даде възможност международни мероприятия и дейностите, които асоциацията извършва с държавните институции на България, да бъдат част от проектите и активността на НСД, в т.ч. стартиралите тази пролет кандидат-студентски борси в средищни за българската диаспора градове по света.

20190921_113311

Освен гореизброените центрове, Студентският дом развива съвместна партньорска дейност с редица други академични и обществени организации. НСД има споразумения за съвместна дейност с алумни – обществото към „Клуба на младия писател – студент „Димчо Дебелянов“ и алумни – обществото към „Представителния фото и видео клуб при ЦСДК“.

Сдружения като международната хуманитарна организация „Ротари“ в лицето на Ротари клуб „София – Капитал“ и техните партньори също организират редица свои обществения събития с благотворителен характер на територията на Национален студентски дом – чествания, обучителни семинари, отворени лекции с експерти от национален и международен мащаб.

На последно място, но не и по значение, сцената и залите на Студентския дом продължават да приемат млади хора, независими творци и колективи, които имат желание да представят своята продукция пред младежката аудитория на Дома. Заявяването на концерти, спектакли, изложби, представяния на книги и други става целогодишно на базата на заявка за включване на съответното събитие в годишния календар за дейност на НСД.

84896703_193790525330657_8101716657212227584_o