Годишен календар

Националният студентски дом (НСД) е институция от системата на централната изпълнителна власт на Република България, която провежда държавната политика в полза на студентите в извънучебно време чрез организацията и провеждането на дейности на местно, национално и международно ниво в следните направления:

 • Взаимодействие с национални и международни организации;
 • Европейско сътрудничество и интеграция;
 • Социални проекти и подкрепа за студенти в нужда;
 • Кариерно и личностно развитие, в т.ч. улесняване на достъпа до пазара на труда и насърчаване на предприемачеството;
 • Програми и проекти в областта на образованието, науката и културата;
 • Неформално образование и продължаващо обучение;
 • Дигитални изкуства и дигитални технологии;
 • Сценични изкуства, в т.ч. театрални; певчески; танцови;
 • Информационно осигуряване и издателска дейност;
 • Спорт, туризъм и осмисляне на свободното време.

Информация за предстоящите и отминали инициативи от годишния календар може да бъде намерена на Фейсбук-страницата на Национален студентски дом.Годишен календар 2019

В условията на самофинансиране, през 2019 г. в НСД ще бъдат изпълнени разнообразни дейности, включени в програмите на националните студентски организации, които съставляват неразделна част от техните договори за съвместна некомерсиална дейност и поддръжка на центровете и кабинетите за студентски услуги в НСД. НСД ще координира, съ-финансира в рамките на възможностите си и подпомага приоритетно в рамките на работната си програма организацията на следните инициативи:

А/ ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 115 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА КОМИТЕТА ЗА ПОСТРОЯВАНЕ НА СТУДЕНТСКИЯ ДОМ

Събитията се организират регулярно в контекста на кампанията за възстановяване на сцените за академично творчество и включват:

 • Изложби на млади творци в централно фоайе – целогодишно;
 • Концерти в камерна зала, съвместно с група “Windoo” и партньори;
 • Постановки в голяма зала / балкон, съвместно с театър „Реплика“;
 • Пролетен vogue бал, съвместно с фондация „Глас“ – м. февруари;
 • Студентска архитектурна изложба „Студентски дом 2.0” – м. април;
 • Концертни изяви по случай Деня на студентския дом – м. май;
 • Връчване на II годишни награди „Стилиян Чилингиров“ – декември;
 • Формиране на споделена работилница за изработване на инструменти, декори, костюми и пр. на творчески организации / състави;

Б/ ИЗЯВИ ПО НАПРАВЛЕНИЯ:

Взаимодействие с национални и международни организации:

 • Домакинство на орг. срещи на JCI, ESN България и други – по заявка;
 • Домакинство на орг. срещи на Европейския студентски съюз – м. май;
 • Обмяна на информация и опит с външни центрове и партньори и създаване на възможности за изпращане на студенти, младежки лидери и работници за участие в конференции, фестивали, курсове по интереси, в т.ч. в Скопие, Малмьо, Париж, Брюксел и др.;
 • Провеждане на международен семинар „Мобилната дигитализация на културното наследство – участие на университетите и училищата”;

Европейско сътрудничество и продължаваща интеграция:

 • Домакинство на международна среща по линия на Tandem Europe – програма за взаимодействие между културни мениджъри – м. март;
 • Участие в кампания за повишаване на избирателната активност на младите хора в изборите за Европейски парламент – м. март – май;
 • Организиране на българска делегация за участие в годишната конференция на Международното европейско движение в Брюксел;
 • Отбелязване на пан-европейски чествания, в т.ч. Деня на Европа, Европейския ден на езиците, Международния ден на студентите;

Социални проекти и подпомагане на студенти в нужда:

 • Организиране на социални доброволчески обмени на български студенти в чужбина и на чуждестранни студенти в България;
 • Превод, адаптация и разпространение на материали за равнопоставеността на половете в дигиталните медии и професионалната реализация;
 • Информационна кампания „Дипломиране без граници“ относно популяризиране на възможностите за образование в страната и чужбина, в т.ч. чрез подпомагане по програми и проекти;
 • Кампания на Български студентски съюз по университети за подпомагане на студенти – жертва на насилие и други форми на девиантно поведение, в т.ч. ангажиране на екип от юристи, психолози, лекари, социални работници и др. експерти за оказване на съдействие;
 • Кампания за повишаване на студентското участие и взаимодействието с публичните институции при изработването и прилагането на политики;

Кариерно и личностно развитие, в т.ч. улесняване на достъпа до пазара на труда и насърчаване на предприемачеството:

 • Консултации на студенти и лидери на младежки и студентски организации на тема младежка информация и проекти, кариерно развитие, в т.ч. обновяване на обучителни материали, бази от данни, мобилни приложения и др. –  целогодишна дейност;
 • Подкрепа при организирането и провеждането на националните форуми на AIESEC в България „Бизнесът в действие“ за скъсяване разстоянието между младежите и бизнеса чрез обучения и симулации и “Youthspeak Forum“ за ангажиране към глобалните цели за развитие;
 • Провеждане на семинар „Нови тенденции в кариерното консултиране”;
 • Провеждане на второ издание на стажантската програма към НСД;

Програми и проекти в областта на образованието, науката и културата:

 • Научна конференция „Катедра на младите учени“ – м. април;
 • Национален конкурс „Носители на просвета“ – м. май / юни;
 • Награждаване на студентски конкурс за текст на песен – м. юни;
 • Национален приз “Студент на годината” – м. декември;
 • Изложба-конкурс „Студентска фотография“ – м. март и декември;
 • Годишни награди за студентско литературно творчество – м. декември;

Неформално образование и продължаващо обучение:

 • „Отворен университет“ – цикъл – лекции, обучения и семинари с възможност за дистанционен достъп до информационните ресурси;
 • Образователни семинари за валидиране на самостоятелното учене;
 • Участие в международни проекти по програмa „Erasmus+“ за съвременните медии и подходи в неформалното учене, в т.ч. за разработка на онлайн модули, базирани на ECVET;

 Компютърни изкуства и дигитални технологии:

 • Международен форум за компютърни изкуства „Компютърно пространство”, организиран ежегодно от СОКИ – computerspace.org;
 • Обучителен курс относно оценка на информацията и фалшивите новини за лидери на студентски организации и младежки работници;
 • Семинар на тема „Новости при виртуалните среди и дигитализация на културното наследство“;
 • Разработка на обучителни филми за дигитализация на културното наследство;

Сценични изкуства, в т.ч. театрални; певчески; танцови:

 • Участие А.Х. “Ангел Манолов” в Международен хоров фестивал на студентските хорове, Благоевград – м. април;
 • Концерт в зала „България“ с произведения по популярни рок-изпълнители и части от „Vivaldi Metal Projekt“ – м. юни;
 • Участие на Академичния фолклорен ансамбъл в Национален преглед на фолклорните ансамбли – м. ноември;
 • Участия във фестивали и събития в България по покани, получени през годината, в т.ч. международните фолклорни фестивали В. Търново; Приморско; „България пее”; „Нова българска музика”; “Оротека Седянка“; „Искри от миналото“ и др.;
 • Участия във фестивали и събития в чужбина по покани, получени през годината, в т.ч. международните хорови конкурси „Звучит Москва“; Чанаккале, Турция; „Музикална еуфория“ – Санторини, Гърция и др.;
 • Експериментален проект „Bridge music” за съчетаване на електронна музика и акустични инструменти, изсвирени „на живо“;
 • Организиране на представление – игрови / сетивен лабиринт, частично поставяно в помещенията на партерният етаж в НСД;
 • Създаване на “Самбанда – Батукада” за съчетаване на традиционни бразилкски ритми със съвременен български аранжимент;

Информационно осигуряване и издателска дейност:

 • Публикуване на видео подкаст „Менза Академика“ – целогодишно;
 • Издаване на бюлетин, съдържащ информация за събития и възможности от интерес за студентите и младите хора – ежемесечно;
 • Разпространение на информационна брошура и др. материали за Студентския дом, в т.ч. на кариерни форуми и по университети;
 • Участие в националната кампания „Учителите са важни“;

Спорт, туризъм и осмисляне на свободното време:

 • Зимен университет на НПСС, Боровец – м. март;
 • Летен университет на НПСС, Албена – м. август;

В/ ДРУГИ ИЗЯВИ:

 • Всяка една от организациите, работещи по договор за съвместна дейност с НСД, може да предлага включването в годишната програма за 2018 г. и на други свои текущи изяви, както и да кандидатства по установения ред за финансовото подпомагане на провеждането им.

Финансиране на годишната програма:


Архивни годишни програми и отчети за дейността: