Годишен календар

Националният студентски дом (НСД) е институция от централната изпълнителна власт на Република България, която провежда държавната политика в полза на студентите в извънучебно време чрез организацията и провеждането на следните дейности на национално равнище:  1. Международно сътрудничество и взаимодействие със световни, регионални и национални студентски организации;  2. Европейска интеграция;  3. Социални проекти и подпомагане на студенти в неравностойно положение;  4. Предприемачество и улесняване на достъпа до пазара на труда;  5. Кариерно и професионално развитие;  6. Програми и проекти в областта на образованието, науката и културата;  7. Неформално образование и обучение;  8. Компютърни изкуства;  9. Театрални изкуства; 10. Певчески изкуства; 11. Танцови изкуства; 12. Информационно осигуряване и издаване на образователни и обучителни материали; 13. Спорт, туризъм и осмисляне на свободното време.


Информация за предстоящите и отминали инициативи от годишния календар може да бъде намерена на Фейсбук-страницата на Национален студентски дом.Годишен календар 2018

В условията на самофинансиране, през 2018 г. в НСД ще бъдат изпълнени разнообразни дейности, които са включени в програмите на националните студентски организации и съставляват неразделна част от техните договори за съвместна некомерсиална дейност и поддръжка на центровете и кабинетите в НСД. През 2018 г. НСД ще координира, финансира (в рамките на възможностите си) и подпомага в рамките на работната си програма организацията на следните приоритетни изяви:

А/ ЧЕСТВАНЕ НА 85-ТА ГОДИШНИНА НА НСД (по отделен план)

Всяка от организациите, развиващи дейности в НСД, ще организира „Ден на отворени врати“ за да популяризира своята дейност.  На 30 май 2018 г. на пл. „Народно Събрание“ ще бъде проведен общ хепънинг и концерт на художествено-творческите състави.

Б/ ИЗЯВИ ПО НАПРАВЛЕНИЯ:

 1. Международно сътрудничество и взаимодействие със световни, регионални и национални студентски организации: месец януари – септември – етапен отчет на програмата „Приятели на българските съкровища“, провеждане на международни срещи под егидата на Световната и Европейската федерация на асоциациите, центровете и клубовете ЮНЕСКО и съвместни научни експедиции и други изяви по дигитализиране на културното и природно наследство; месец юли – Global Village – отворено събитие, на което участници в международните програми на AIESEC, представят държавите и културите си.
 2. Европейска интеграция: месец май – публична дискусия и тържествено отбелязване от студентските организации на 9 май – Ден на Европа.
 3. Социални проекти и подпомагане на студенти в неравностойно положение: месец ноември – открита дискусия за социалното подпомагане на студентите в неравностойно положение; месец февруари – април – участие в международния проект My Gender Equality по програма Erasmus+.
 4. Предприемачество и улесняване на достъпа до пазара на труда: месец февруари, април, юни, септември – Дни на отворени врати за центъра за оценяване и консултации и кариерни ресурси за студенти.
 5. Кариерно и професионално развитие: месец април и месец октомври – обучения насочени към продажби на AIESEC; месец юни – дискусия „Гарантиране на качеството на кариерното консултиране на млади хора“.
 6. Програми и проекти в областта на образованието, науката и културата: месец декември – националния приз “Студент на годината”. Конкурсът традиционно се провежда под патронажа на Министъра на образованието и науката.
 7. Неформално образование и обучение: месец януари – март – подготовка на материали за участие в конференция за аудио-визуалните медии в образованието.
 8. Компютърни изкуства: месец март – октомври – международен форум за компютърни изкуства „Компютърно пространство” – 30 издание на computerspace.org.  Форумът има конкурсна и фестивална част и е най-голямото събитие за компютърни изкуства и съвременни медии в Югоизточна Европа.
 9. Театрални изкуства: месец май – премиера на нови представления в рамките на честването на 85-тя годишнина на НСД.
 10. Певчески изкуства: месец май – тържествен концерт за юбилея на Академичен хор „Ангел Манолов“, Зала „България“.
 11. Танцови изкуства: месец юли – участие на Академичния фолклорен ансамбъл в международен фолклорен фестивал във Велико Търново.
 12. Информационно осигуряване и издаване на образователни и обучителни материали: месец февруари – октомври – участие в среща по проект LIKE за дигитални медии и професионална реализация; подготовка на уъркшоп за лидери на младежки организации, свързан с използване на цифровото видео за мотивиране на млади хора (включващо обучение); подготовка на материали за участие в конференция за аудиовизуалните медии в образованието, Play to Learn, Baden; подготовка за откриване на Национална студентска телевизия – проект на Националното представителство на студентските съвети.
 13. Спорт, туризъм и осмисляне на свободното време: месец март – Зимен университет, Боровец; месец август – Летен университет, Албена.

 В/ ДРУГИ ИЗЯВИ:

Всяка една от националните студентски организации работещи по договор за съвместна дейност с НСД може неограничено да предлага включването в годишната програма за 2018 г. и на други свои текущи изяви, както и да кандидатства по установения ред за финансовото подпомагане на провеждането им.


Финансиране на годишната програма:


Архивни годишни програми:


Studentski-dom_Poster_vertical_cherven