Годишен календар

125 + културни, академични и обществени прояви годишно!


Националният студентски дом (НСД) е институция от системата на централната изпълнителна власт на Република България, която провежда държавната политика в полза на студентите в извънучебно време чрез организацията и провеждането на дейности на местно, национално и международно ниво в следните направления:

  • Взаимодействие с национални и международни организации;
  • Европейско сътрудничество и интеграция;
  • Социални проекти и подкрепа за студенти в нужда;
  • Кариерно и личностно развитие, в т.ч. улесняване на достъпа до пазара на труда и насърчаване на предприемачеството;
  • Програми и проекти в областта на образованието, науката и културата;
  • Неформално образование и продължаващо обучение;
  • Дигитални изкуства и дигитални технологии;
  • Сценични изкуства, в т.ч. театрални; певчески; танцови;
  • Информационно осигуряване и издателска дейност;
  • Спорт, туризъм и осмисляне на свободното време.

Информация за предстоящите и отминали инициативи от годишния календар може да бъде намерена на Фейсбук страницата на НСД.

Заявка за включване на ново събитие може да бъде попълнена online тук или да бъде изпратена по е-мейл (director[@]studenthouse.bg) на вниманието на Директора на НСД.Годишен календар

В условията на липса на бюджетна субсидия за развитието на организационна и творческа работа, през настоящата година Национален студентски дом ще продължи да развива и реализира разнообразни проекти за студентите и младите хора в своите зали и пространства, инициирани както от ръководството на институцията, така и от партньорски обществени, културни и академични организации, от студентите и националните студентски организации, чиито предложения за инициативи съставляват неразделна част от договорите за съвместна некомерсиална дейност и поддръжка на Центрове за студентски услуги в сградата на НСД.

НСД ще координира и подпомага приоритетно организацията на собствени и съвместни дейности, заложени в ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА, както и други проекти, подадени и утвърдени по надлежния ред през годината.Отразяването на събитията от Годишния календар на НСД в медийното пространство на страната може да бъде прегледано в „Алманах на Студентския дом“ /2018-2022/.