Работилница „Фотография и документалистика“

На 17-и октомври от 16:00 до 20:00, като част от инициативата на Национален студентски дом „Отворен университет“, Студентският дом ще бъде домакин на работилница по фотография и документалистика, част от международната конференция по хуманитаристика „Slav Conf 2018„. Работилницата ще се води от Биляна Брайкова Карастоянова, която има богат опит като фотограф и оператор.


Събитието е отворено и безплатно за студенти, но местата са ограничени. Регистрацията се извършва през Eventbrite на адрес: https://www.eventbrite.com/e/50587614918


Идеята на това събитие е да се запознаят участниците с основните принципи на репортажно-документалните снимки и да се вникне в дълбочината на техния смисъл. Преди да се пристъпи към практическото упражнение, което е замислено да се реализира, студентите ще се запознаят накратко с принципите на репортажната фотография. Те включват, както изобразителни характеристики, така също и философски, психологически и социологически параметри.

След това студентите ще се разходят навън и ще направят снимки, следвайки научените принципи и вътрешното ни художествено-изобразително чувство. Смисълът на това упражнение е да се види до каква степен всеки от участниците владее пластиката на визуалната естетика и чувството за документиране и подреждане на разказ от ежедневния живот на улицата в София.

Чрез упражнението студентите ще направят първите стъпки в психологията на фотографския образ като средство за документиране на заобикалящата ни действителност. Тук важна е индивидуалната гледна точка. Ще бъдат проектирани заснетите снимкови материали от компютър и ще бъдат анализирани идеите и вижданията на авторите им.


slavconf-22122


Важно! При възможност, носете цифрови апарати. Телефони и таблети също ще свършат работа при липсата на такива.