Обществата на студентите литератори и фотографи отново в Студентския дом

На 17.11.2018 г., Международният ден на студентите, между Националния студентски дом и Обществото към литературния кабинет „Димчо Дебелянов“, представлявано от своя председател г-жа Анжела Димчева, както и между НСД и Обществото за фотография и видеография „Доц. Живко Арабов“, представлявано от творческия си ръководител инж. Стилиян Стойков, се сключиха споразумения за съвместна дейност, който институционализират сътрудничеството между Дома и обществата на възпитаниците на две от най-активните студентски дружества от годините на ЦСДК – Централния студентски дом на културата.

Сключването на споразуменията се явява логична следваща стъпка след като през 2015 – 2016 г. членовете на двете общества, създадени от творци на изкуството, преминали през клубовете към ЦСДК, възраждат спомена за двете организации и подемат нови проекти, съвместно с Националния студентски дом. През м. декември 2018 г. всяко от двете общества ще проведе свои инициативи по повод на студентския празник с подкрепата на Студентския дом:

Целта на литературната награда (виж снимки от церемонията по-долу) е насърчаване на студентското литературно творчество и запазване на паметта за дейността и харизмата на литературния критик Георги Черняков под чието ръководство израснаха няколко поколения писатели, членове на КМПС „Димчо Дебелянов“ към Централния студентски дом на културата в периода 1970-1995 г.  • Церемония по награждаване на победителите от „Салон на студентската фотография 2018“ (07.12.2018 г., 18:00, зала „Галерия“) – кандидатстването за участие в конкурса за студентски фотографии продължава до 30-и ноември 2018 г., съгласно условията за подаване на кандидатури, описани на: www.facebook.com/events/347535865815977/.

Днешното Общество за фотография и видеография „Доц. Живко Арабаджиев“ е пряк наследник и творчески правоприемник на емблематичния Представителен Фото Клуб при Централен Студентски Дом на Културата, създаден през 1974 г. и ръководен от доц. Живко Арабов. ПФК при ЦСДК бе творческо средище на млади фотографи от студентските среди, жадуващи да се усъвършенстват и развиват, да участват във фотографски прояви у нас и чужбина, да печелят престижни индивидуални и групови награди от наши и международни фото конкурси. От неговите среди са произлезли едни от най-титулуваните и престижни фотографи в наши дни.Повече за историята на Студентския дом можете да прочетете тук.