Издания и публикации

На страницата можете да намерите връзки към издания на Националния студентски дом, в т.ч. на Академичния център за литература и култура, както и медийни публикации за историята и дейността на Студентския дом.


Юбилейни издания:


Академичен център за литература и култура към НСД:

  • Очаквайте скоро

Медийни публикации:


Видео архив: