Книги и статии

На страницата можете да намерите връзки към издания на Националния студентски дом, в т.ч. на наскоро възстановения Академичен център за литература и култура към НСД (Център за академично творчество), както и медийни публикации за историята и дейността на Студентския дом.


Юбилейни издания:


Център за академично творчество:


Актуални публикации:


Архивни публикации:


Видео архив:


Музейна колекция: