ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ И ИЗКУСТВА

За центъра:

Центърът за компютърни изкуства и съвременни медии в образованието към Студентското общество за компютърно изкуство представя младежки и студентски проекти в сферата на компютърната анимация, мултимедията, електронната и компютърната музика, уеб дизайна; организира образователни курсове, семинари, конференции и форуми в сферата на съвременните медии, компютърните изкуства и комуникациите;


Контакти:

  • Офис/зала: 405, 408
  • Приемно време: 15:00 – 18:00 ч.
  • Телефон за връзка: +359 2 9870293
  • Eлектронна поща: info@scas.bg
  • Интернет страница: www.scas.acad.bg
  • Лице за контакт: Росен Петков

Студентска организация:


Галерия:

 


Допълнителна информация:

Студентското общество за компютърно изкуство (СОКИ) – България е национална организация с нестопанска цел, работеща в сферата на използването на съвременните медии и технологии в образованието и обучението, както и при кариерното развитие на студенти и младежи.

Дейности и проекти

  • СОКИ развива дейности в областите: съвременни медии и компютърни изкуства; обмен на младежка информация; организиране и управление на младежки проекти; професионално обучение и кариерно развитие; електронно обучение и електронно консултиране; информационни и комуникационни технологии и съвременни медии.
  • СОКИ има успешно изпълнени повече от 150 проекта, с подкрепата на програма „Леонардо да Винчи“, програма „Младеж“, програма “ФАР”, програма “Култура 2000”, Съвета на Европа, Европейската културна фондация, Европейската младежка фондация, Erasmus+.
  • Един ежегоден проект на СОКИ, добил солидна международна известност е „Компютърно пространство” (www.computerspace.org) – некомерсиален международен фестивал за компютърни изкуства с престижно международно участие и отзвук във всички големи медии в София и страната. Това е един от първите по рода си фестивали в София и Европа, който до момента има 29 издания. През октомври 2018 г. ще се проведе 30-то издание на форума. През годините в него са участвали над 10 000 международни участници и проекти (фирми, студия и индивидуални участници). С многобройните си проекти и посетители от цял свят “Компютърно пространство” е най-значимото събитие за компютърни изкуства в Югоизточна Европа.