РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

За центъра:

Националният студентски център за информация и кариерно развитие към Студентското общество за компютърно изкуство се занимава с организиране на образователни курсове, семинари и конференции, доставя безплатна информация за възможности за обучение, курсове, екскурзии, европейски проекти и програми, възможности за финансиране.


Контакти:

  • Офис/зала: 407, 413
  • Приемно време: 15:00 – 18:00 ч.
  • Телефон за връзка: +359 2 9870293
  • Eлектронна поща: info@scas.acad.bg
  • Интернет страница: www.scas.acad.bg
  • Лице за контакт: Росен Петков

Студентска организация:


Галерия:


Допълнителна информация:

Студентското общество за компютърно изкуство (СОКИ) – България е национална организация с нестопанска цел, работеща в сферата на използването на съвременните медии и технологии в образованието и обучението, както и при кариерното развитие на студенти и младежи.

Дейности и проекти

  • СОКИ развива дейности в областите: съвременни медии и компютърни изкуства; обмен на младежка информация; организиране и управление на младежки проекти; професионално обучение и кариерно развитие; електронно обучение и електронно консултиране; информационни и комуникационни технологии и съвременни медии.
  • СОКИ има успешно изпълнени повече от 150 проекта, с подкрепата на програма „Леонардо да Винчи“, програма „Младеж“, програма “ФАР”, програма “Култура 2000”, Съвета на Европа, Европейската културна фондация, Европейската младежка фондация, Erasmus+.
  • В сферата на професионалното обучение и кариерно развитие СОКИ е реализирало редица емблематични международни проекти: „Осигуряване на качеството на кариерното консултиране на младежи”, „E-games: Empowering youth work”, “Inclusive digital video training in youth work”, „Mobile Games in Youth Work”.