РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ В ЧУЖБИНА

За центъра:

Предпоставка за успеха на ресурсния център е фактът, че АБУЧ има изградена световна инфрастуктура от училища за съхранение на роден език и култура, за съхранение на българско нацинално съзнание. Целта на организацията 13 години е била да се изгради и заработи успешно тази инфраструктура. Резултатите са налице и признати на всички нива. Новата политика на АБУЧ е да се работи за завръщането на нашите ученици в България не само в системата на средното образование, а и като попълнение в родните висши учебни заведения, така че тези възпитаници да бъдат част от студентската младеж на България. Включването на АБУЧ в системата на НСД ще даде възможност международни мероприятия и дейностите, които асоциацията извършва с държавните институции на България, да бъдат част от проектите и активността на НСД, в т.ч. стартиралите кандидат-студентски борси в средищни за българската диаспора градове по света.


Контакти:

 • Офис/зала: ет. II, вход откъм ул. „Аксаков“ №13
 • Приемно време: по заявка
 • Телефон за връзка: +43 699 123 01 484
 • Eлектронна поща: Irina_vladikov@hotmail.com 
 • Интернет страница: https://abgschool.org/
 • Лице за контакт: Д-р Ирина Ботева-Владикова

Обществена организация:


Галерия:


Допълнителна информация:

Дейността на Асоциацията на българските училища в чужбина е многоаспектна. В продължение на дванадесет години АБУЧ упорито отстоява целите, заложени в нейния устав :

 • да обединява и подпомага българските училища извън България;
 • да спомага за разширяване на образователния, методическия, културния и информационен обмен между тях;
 • да популяризира българския език и култура в чужбина;
 • да защищава правата и интересите на българските училища в чужбина пред съответните държавни институции в България;
 • да осигурява информационна, материално-техническа, юридическа и консултантска помощ на съществуващите български училища в чужбина;
 • да съдейства за създаването и развитието на нови български училища извън границите на България с цел младото поколение българи, израстващо в чужбина, да съхрани националната си идентичност.
 • да популяризира зад граница висшето образование в България и да спомага за приема на бълг. студенти от чужбина в българските висши училища.
 • да съдейства за завръщането на младите хора в България.
  АБУЧ е всепризната за една от най-активно и успешно действащите неправителствени организации в чужбина.