ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАЦИИ, НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ И ПРИЛОЖНИ ДЕЙНОСТИ

За центъра:

Центърът е най-новото звено в системата на Националния студентски дом. Сам по себе си, Центърът ще предоставя консултантски услуги на младите изследователи, ще предлага модели за кариерни пътеки на научните изследователи и техните възнаграждения. Също така, ще бъде платформа за сътрудничество с бизнес, администрация, организации от НПО сектора и студенти, ще бъде пространство за обмен на добри практики и идеи между младежи, студенти и докторанти за предприемачество, иновации, научноизследователски новости, етични въпроси и др.


Контакти:

  • Офис/зала: ет. IV, кабинет 406
  • Приемно време: по заявка
  • Телефон за връзка: +359 897 600 815
  • Eлектронна поща: bg.thinktank.ngo@gmail.com 
  • Интернет страница: https://thinktank-bg.eu/
  • Лице за контакт: Вадим Рошманов

Обществена организация:


Галерия:


Допълнителна информация:

Асоциация на младите учени цели да обединява млади хора и студенти с интереси в научно-изследователски дейности от различни сфери.

Основната дейност на Сдружението е функционирането му като Научно-изследователска организация с аналитичен център (Мозъчен тръст), който активно използва съвременни технологии и иновации за последователно проучване, анализиране, синтезиране и поддържане на база данни с цел предвиждане на социални, обществени, икономически, политически процеси и отношения, формирани през периодите на развитие и задълбочаване на различни интеграционни процеси в Република България и в света.