ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И КУЛТУРАТА

За центъра:

Международният център за програми и проекти в областта на образованието, науката и културата работи за постигането на основната цел на Националния научен експедиционен клуб – ЮНЕСКО, а именно – създаването на условия за всестранно развитие и творчески изяви на младите хора в България.

Дейностите на ННЕК-ЮНЕСКО са насочени към:

 • Насочване на практическата дейност към нови нестандартни направления, към генериране и експериментално внедряване на нови изследователски форми, на методики за разкриване и развитие на творческите способности, инициативата, предприемчивостта и откривателското мислене;
 • Развиване в съответствие с принципите на ЮНЕСКО на международното сътрудничество и разбирателството, както и укрепване на мира и сигурността;
 • Подпомагане на основата на интердисциплинарния подход на изследвания и научни експедиции, на синтеза „образование-наука-култура” и реализация на конкретен принос в тази област;
 • Обезпечаване на комплексни условия за работа по индивидуални и колективни изследвания на базата на отделни планове;
 • Обнародване на успехите и достиженията и стимулиране на приноса в областта на образованието, науката и културата;
 • Повишаване на общата подготовка на членовете чрез преки контакти с богатата национална и световна материална и духовна култура;
 • Предоставяне на условия чрез съчетаването на теорията с практиката за изпълнение на целите на клуба по пътя на подпомагане на професионалната ориентация и творческата изява като цяло, както и на обичайната дейност на други организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата;
 • Съдействане на създаването и развитието на движението на клубовете ЮНЕСКО в България, както и на техните усилия за постигане на резултати от взаимен интерес в национален и международен план.

Контакти:

 • Офис/зала: 306, 409
 • Приемно време: 14.00 – 18.00 ч.
 • Телефон за връзка: + 359 877 244 339
 • Eлектронна поща: nnekunesco@gmail.com
 • Интернет страница: www.nnek-unesco.org
 • Лице за контакт: Кристиян Калчев

Студентска организация:


Галерия:

Допълнителна информация:

Националният научен експедиционен клуб ЮНЕСКО (ННЕК-ЮНЕСКО) е основан през 1970 г. През 1973 г. след успешно участие в кампанията за опазване на античния Картаген (Тунис) клубът е обявен за клуб ЮНЕСКО. От 1981 г. ННЕК-ЮНЕСКО е член-учредител на Световната федерация на клубовете ЮНЕСКО.  През 1991 год. по официална препоръка на Националната Комисия на Република България за ЮНЕСКО, ННЕК-ЮНЕСКО допълва името си с думата „Национален” (дотогава се нарича само НЕК-ЮНЕСКО), и приема окончателно дейността на национален представител на движението на клубовете ЮНЕСКО при всички международни контакти.  От 2001 г. ННЕК-ЮНЕСКО е член-учредител на Европейската федерация на клубовете ЮНЕСКО.  През цялата си история ННЕК-ЮНЕСКО работи като студентска и младежка неправителствена организация, юридическо лице с нестопанска цел по българското законодателство.

Програми и проекти на ННЕК – ЮНЕСКО:

 • Приятели на българските съкровища 2016-2020 г. – През 2016 г. клубът стартира програмата „Приятели на българските съкровища“, която има за цел да събере, класифицира, обработи и представи безплатно в интернет под формата на електронен регистър информация за културно-историческото наследство, биоразнообразието и природните забележителности на България. Характерна особеност на програмата е, че дейностите по нейното изпълнение са възложени изцяло на млади хора-доброволци. Към момента са проведени 12 научни експедиции и над 65 студенти са били ангажирани с изпълнението им. През 2018 година са планирани още 18 научни експедиции, в които ще се включат 110 студенти и докторанти.
 • Клуб „Научна подводна дейност“ – В края на 2017 г. ННЕК-ЮНЕСКО организира курс по подводна археология, в който са се записали общо 58 студенти. Курсът е с времетраене 3 месеца и има за цел да обучи млади специалисти от хуманитарните специалности и да ги сертифицира според световните стандарти на системата КМАС в провеждането на подводни научни дейности.
 • Международна експедиция „Наследство и диалог, обединени в многообразието – Западни Балкани“ – Експедицията има международен характер и има за цел да изследва, документира и популяризира по един обект от материалното и един от нематериалното културно наследство на страните от Западни Балкани. В края на проекта е предвидено издаването на сборник с обекти на материалното и нематериално културно-историческо наследство, свързващо страните, както и пътуваща изложба с избраните национални обекти.
 • Програма „Култура за всички деца“ – Програмата има социална насоченост и е с фокус върху решаване на социални проблеми сред различни детски и юношески групи.  Първата предвидена и изпълнена мярка бе организирането и провеждането национален конкурс за картичка в подкрепа на деца, лишени от родителски грижи, в партньорство с СОС-Детски селища и Софийска опера и балет. Проведени бяха и национален конкурс „Мартеничка с кауза“, в който се включиха 80 средни и основни училища от страната. Кампанията бе в ползва на Центъра за лечение на деца с онкохематологични заболявания. А в началото на месец юни 2018 г. предстои и „Детски културен маратон“, в който ще вземат участие самодейни студентски театри, Софийската опера и балет, Народен театър „Иван Вазов“. Културният маратон ще се проведе в гр. Трябва и ще предостави възможност на почти 400 деца, лишени от родителски грижи заедно с ученици, живеещи в нормална семейна среда да посетят различни културни мероприятия.