Студентски център за театър и сценични изкуства

За Центъра:

Студентският център за театър и сценични изкуства се ръководи от театър-студио „Студентина“, основан през 1958 г. в Студентския дом. Създал е няколко десетки представления. Участвал е в множество наши и международни театрални фестивали. От 1995 г. театър-студио „Студентина“ е част от Световната асоциация на университетските театри и представлява Регионалния център на Балканите на тази асоциация.


Контакти:


Студентска организация:Допълнителна информация:

Студията е основана през 1958 г., като през 1992 г. е регистрирана като доброволна, неполитическа и професионално-творческа организация, която подпомага младите хора в техните творчески търсения в областта на сценичните изкуства.

Основни приоритети

Студията и центърът подпомагат развитието на младите хора на България в областта на сценичните изкуства като създават условия за:

  • Развитие на творческа общност, която подкрепя и осъществява проекти в изкуството и подпомага развитието и изявата на таланти, майсторство и професионални умения в областта на танца, театъра, музиката и други изкуства;
  • Сътрудничество и връзки между артисти работещи в сферата на сценичните изкуства и такива развиващи се в други сфери като фотография, кино, изобразителни и компютърни изкуства, маркетинг, дизайн и други области, подпомагащи развитието на сценичните изкуства;

Дейности

  • Направление танц – Във формата „танцова компания“ взимат участие взимат младежи с изявен интерес в танцовото изкуство и по-специално – съвременен танц. Дейностите са ориентирани предимно към запознаване и развитие на майсторство в различни течения на съвременния танц и танцов театър – контактна импровизация, “Release” техники, Тай Чи, “Body-mind centering”, “Естествена физика на тялото в движение”. Основна линия е развитието на емоционалната и движенческа интелигентност и майсторство в танца на участниците в компанията. Друг приоритет е създаването на сценични продукти и тяхната реализация пред публика. Студията провежда ежеседмично класове за съвременен танц, контактна импровизация, Тай Чи, Йога и балетен екзерсис. Предстои включването на часове по „Денс Капоейра“ и „Контакт танго“. Провеждат се интензивни няколко-дневни семинари, на които гост хореографи, танцьори и режисьори от България и чужбина предават знания и умения на участниците.
  • Направление театър – През годините от 1958г. до сега са осъществени стотици представления пред публика, както на сцените на Националния студентски дом, така и в различни градски театри в страната, на вътрешни и международни фестивали. В момента развитието на театралните способности на артистите са насочени по-специално в сферата на танцовият театър. През 1996г. студията става Регионален Център на Балканите за Университетски Театър към AITU/IUTA.
  • Направление музика – Студията подкрепя младежи свирещи на различни предимно акустични инструменти, които се сработват на общи репетиции. Провеждат се занимания, в които акцент е съчетанието на акустични инструменти и електронна музика. Развиват се и певческите умения на артистите в различни течения на музиката.

Отзиви

„Какво за мен е „Студентина“? Най-просто казано, това е Танц, Магия, Свобода. Това е мястото, което ми помага да вървя напред като творец. Тук съм свободна да опитвам идеите си. Тук намирам съмишленици и заедно растем. Заедно случваме и провокираме въображението си. Заедно опознаваме възможностите на телата и умовете си. Мисля че е цяло чудо съществуването на подобно място.“  – Ива Караманчева – актриса и танцьор

„Това е общност отворена към широк кръг хора – не само професионалисти, но и хора, които имат интерес и желание да участват активно, да творят, да учат, да се развиват, да допринасят за по-богат културен живот. Като отворено и достъпно място за съвременно изкуство, „Студентина“ е от малкото за София пространства, които правят града ни малко по-европейски, по-жив и интересен. „Студентина“ дава уникална за града ни възможност, не само с достъпното и добре оборудвано пространство, но и с възможностите за обучение, срещи, колаборации, обмяна на идеи и съвместна практика.” – Георги Петков – танцьор, артист на свободна практика