ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И НАСЪРЧАВАНЕ НА АКТИВНОТО ГРАЖДАНСТВО

За центъра:

Академичният център за европейска интеграция към Националната студентска конфедерация (НСК) развива своята дейност в рамките на основните направления на работа на НСК:

 1. Защита на социалните, академични и културни права и интереси на студентите;
 2. Подпомагане и стимулиране на студентите в процеса на тяхното професионално изграждане и гражданско образование;
 3. Предлагане на информация за стипендии, кредитиране, работа, отдих и развлечения, езикови курсове, обучение и следдипломна специализация в 400 колежи и университети в Европа, САЩ, Канада, Япония, Южна Африка и Южна Америка;
 4. Организиране на международен студентски обмен, международни студентски бригади, семинари и конференции по въпросите на младежта и образованието;
 5. Предоставяне на възможност на студентите да участват в създаването и реализацията на проекти в областта на европейската интеграция, гражданското образование, правата на човека, международния младежки обмен и сътрудничество, защита на околната среда, борбата срещу престъпността, насилието и наркоманиите.

Контакти:

 • Офис/зала: 301, 302
 • Приемно време: 14.30 – 16.30 ч.
 • Телефон за връзка: + 3592 9872285
 • Eлектронна поща: nsc@scas.acad.bg
 • Интернет страница:
 • Лице за контакт: Велко Иванов

Студентска организация:

 • Национална студентска конфедерация

Галерия:


Допълнителна информация:

Национална студентска конфедерация (НСК) е неправителствена организация, учредена на 13.01.1991 г. от представители на студентски сдружения от 24 университета и колежи в България.

Програмни принципи

 1. Независимост от политически сили. Това не изключва, а предполага сътрудничество с държавните и академични органи на равноправна основа и чрез конструктивен диалог;
 2. Защита на социалните, академични и културни права и интереси на студентите, чрез представително партньорство с органите на академично самоуправление и министерството на образованието и науката;
 3. Подпомагане и стимулиране на студентите в процеса на тяхното професионално изграждане и гражданско образование.

Членство

Членове на организацията могат да бъдат студенти от всички висши учебни заведения в България, които споделят нейните принципи и ценности.

НСК е осъществила 13 международни проекта в областите гражданско образование и европейска интеграция по програмите „Младеж“, „Младежта в действие“ и „Еразъм+“ на ЕС, като проектът “Разширяване на европейското съзнание” получи специалната награда за подчертана европейска насоченост.

Организацията е участвала в обществени консултации организирани от Европейската комисия, Европейския икономическия и социален комитет и Европейския парламент в рамките на дебата за бъдещето на Европа.