Център за професионално развитие на студентите – икономисти

За центъра:

Центърът за професионално развитие на студентите – икономисти към AIESEC развива лидерските качества на младите хора посредством организация и провеждане на междукултурен обмен. Организацията се ръководи изцяло на всички нива от млади хора до 30 години, които реализират проекти от по 6 месеца и сменят мениджърски позиции с едногодишен мандат. Това позволява на голям брой млади хора да преживеят практическия опит да ръководят голяма международна организация.


Контакти:

 • Офис/зала: 412
 • Приемно време: 13.00 – 17.00 ч.
 • Телефон за връзка: +359 2 987 1681
 • Eлектронна поща: bulgaria@aiesec.net
 • Интернет страница: www.aiesec.bg
 • Лице за контакт: Данаил Петков

Студентска организация:


Галерия:


Допълнителна информация:

AIESEC е най-голямата световна младежка организация, която се стреми да създаде лидерско движение. Ръководи се изцяло от млади хора. Мисията на AIESEC е мир и оползотворяване на човешкия потенциал. Ние вярваме, че младите хора са ключът към по-добро бъдеще, точно затова, следвайки нашата мисия ежедневно, ние развиваме лидерските качества у младите хора, предоставяйки им практически опит в предизвикателна среда. AIESEC дава възможност на всеки млад човек да замине на междукултурен обмен под формата на доброволчески проект или професионален стаж в чужбина.

Лидерските качества, които развиваме са:

 1. Умението да си самоосъзнат (да разбираш и живееш според личните си ценности, да си фокусиран върху силните, а не само върху слабите си страни);
 2. Умението да си гражданин на света (да вярваш в способността си да промениш света, да си заинтересован от световните проблеми, да приветстваш отговорността да подобриш света);
 3. Умението да вдъхновяваш хората около теб (да комуникираш ефективно в разнообразна среда, да развиваш и вдъхновяваш останалите, да ангажираш останалите в постигането на по-висша цел);
 4. Умението да си ориентиран към решения (да се адаптираш и да показваш устойчивост пред предизвикателствата, да останеш позитивен, за да преодолееш несигурността, да поемаш рискове, когато е нужно).

AIESEC в България набира членове два пъти в годината, като през 2017 година повече от 300 млади човека бяха част от организацията. Нашите членове и лидери получават обучения и развитие в организацията посредством обучителен цикъл специално изготвен, част от който са и конференциите на AIESEC, когато се спускат стратегии от глобалния офис, знания от националния и добри практики от локалните такива.

AIESEC реализира ежегодно две големи събития, с които ангажира повече от 500 млади човека, над 20 бизнес партньори, 5 големи неправителствени организации, институции, както и правителствени и междуправителствени организации:

 • Бизнесът в Действие – организиран за 11 година подред, цели да намали празнината между младите хора и бизнес средата посредством лекции, обучения, работилници, симулации и възможности.
 • YouthSpeak Forum – организиран за първа година в България, представи пред младите хора какво са новите глобални цели за устойчиво развитие до 2030 година, кои са най-важните според младите хора в страната и как можем да предприемем действия относно тях.

AIESEC провежда глобалната инициатива Youth4GlobalGoals, която цели да подготви младите хора за постигането на глобалните цели на човечеството.