ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУНАРОДНО РАЗВИТИЕ НА СТУДЕНТИТЕ

За центъра:

Центърът се състои от два напълно самостоятелни кабинета за работа със студентите – един за насърчаване и подкрепа на студентите по международни образователни обмени по програма „Еразъм“ (администриран от ESN Bulgaria) и един за насърчаване и подкрепа на студентите по международни доброволчески обмени (администриран от AIESEC Bulgaria).

 • Кабинетът за работа със студенти по програма „Еразъм“ е сред нововъведенията в работата на Студентския дом и отразява разширяването на целевата аудитория, възползваща се от услугите на Дома и студентските организации – партньори на НСД. Дейността на Ерасмус Стюдънт Нетуърк – България се развива с бързи темпове и се разширява ежедневно. В близкото минало организацията се занимаваше най-вече с интеграцията на Еразъм студенти в социална и академична среда в 16 университета в България, но днес ЕСН организира далеч по-широк кръг от услуги за студентите, в т.ч. семинари, обучения, конференции, разработва проекти и работи в посока за развиване на активно студентско общество в международен план, извън университетите.
 • Кабинетът за професионално развитие на студентите – икономисти към AIESEC развива вече десетилетия наред лидерските качества на младите хора посредством организация и провеждане на междукултурен обмен. Организацията се ръководи изцяло на всички нива от млади хора до 30 години, които реализират проекти от по 6 месеца и сменят мениджърски позиции с едногодишен мандат. Това позволява на голям брой млади хора да преживеят практическия опит да ръководят голяма международна организация.

Контакти:

 • Офис/зала: 305 (ESN) и 412 (AIESEC)
 • Приемно време: 13.00 – 17.00 ч.
 • Телефон за връзка: + 359 885 284 589 (ESN) +359 2 987 1681 (AIESEC)
 • Eлектронна поща: bulgaria@esnbg.org (ESN) bulgaria@aiesec.net (AIESEC)
 • Интернет страница:  http://www.esnbg.org (ESN) http://www.aiesec.bg (AIESEC)
 • Лице за контакт: Златина Тодорова (ESN) Анна Ставиарска (AIESEC)

Студентски организации:


Галерия:

Допълнителна информация:

1. Ерасмус Стюдънт Нетуърк – България (ЕСН България) е част от най-голямата  студентска доброволческа организация в Европа, призната от Европейската комисия като партньор по програмата „Еразъм+“. Обединени от мисията „Студенти помагат на студенти“ ЕСН мрежата включва общо 41 държави-членки и над 50 000 доброволци. В България ЕСН присъства от 11 години и включва над 100 доброволци в София, Пловдив, Варна, Русе, Благоевград и Свищов, сътрудничейки си с 16 висши учебни заведения. Български студенти – доброволци ежедневно подпомагат за интеграцията на чуждестранни студенти и най-вече на студентите на обмен по програма „Еразъм+“ в страната ни чрез осъществяването на разнородни културни, социални, спортни и други неформални събития. Вече 11 години ние не само подкрепяме приобщаването в образователната и културна среда на нашите колеги от чужди университети, но и усърдно работим за популяризирането на България като привлекателна Еразъм+ дестинация с високо качество на обучение. Нещо повече, ние отстояваме и работим в подкрепа на равния достъп за участие в програмата „Еразъм+“ на всички български младежи, както и за подобряването и разширяването на целите и обхвата на програмата.

Доброволците на ЕСН България ежегодно приемат над 1200 чуждестранни студенти и организират разнообразни събития, които биха допринесли за положителния им престои в нашата страна. Следвайки мисията „Студенти помагат на студенти“, развиваме една широкообхватна дейност, която се базира на шест каузи – образование и младеж, култура, устойчивост на околната среда, здраве и благосъстояние, социално приобщаване, развиване на професионалните компетенции на младите хора. Чрез тези шест каузи, ние се стремим да обогатим обществото и да насърчаваме младежката активност в България. Пример за такива събития са: екскурзии с културна цел, „Екомаратон“ – почистване на квартал „Студентски град“; даряване на кръв, посещение на кучешки приюти, събиране на средства за деца от непривилегировани семейства, международни Еразъм спортни игри, обучения и семинари за развиване на личностни качества и меки умения, инфо срещи и конференции за образователна мобилност в чужбина и много други. И всичко това е вдъхновено, инициирано и осъществено от студенти – доброволци в ЕСН.

Нашият надслов „Учим се докато действаме“ в ЕСН дава възможност на много студенти да бъдат дейни, да се изявяват, чрез своите знания, умения и качества, и да придобиват и да развиват нови такива, които биха били от полза за други млади хора и да бъдат пример за активното младежко общество в България.


2. AIESEC е най-голямата световна младежка организация, която се стреми да създаде лидерско движение. Ръководи се изцяло от млади хора. Мисията на AIESEC е мир и оползотворяване на човешкия потенциал. Ние вярваме, че младите хора са ключът към по-добро бъдеще, точно затова, следвайки нашата мисия ежедневно, ние развиваме лидерските качества у младите хора, предоставяйки им практически опит в предизвикателна среда. AIESEC дава възможност на всеки млад човек да замине на междукултурен обмен под формата на доброволчески проект или професионален стаж в чужбина.

Лидерските качества, които развиваме са:

 1. Умението да си самоосъзнат (да разбираш и живееш според личните си ценности, да си фокусиран върху силните, а не само върху слабите си страни);
 2. Умението да си гражданин на света (да вярваш в способността си да промениш света, да си заинтересован от световните проблеми, да приветстваш отговорността да подобриш света);
 3. Умението да вдъхновяваш хората около теб (да комуникираш ефективно в разнообразна среда, да развиваш и вдъхновяваш останалите, да ангажираш останалите в постигането на по-висша цел);
 4. Умението да си ориентиран към решения (да се адаптираш и да показваш устойчивост пред предизвикателствата, да останеш позитивен, за да преодолееш несигурността, да поемаш рискове, когато е нужно).

AIESEC в България набира членове два пъти в годината, като през 2017 година повече от 300 млади човека бяха част от организацията. Нашите членове и лидери получават обучения и развитие в организацията посредством обучителен цикъл специално изготвен, част от който са и конференциите на AIESEC, когато се спускат стратегии от глобалния офис, знания от националния и добри практики от локалните такива.

AIESEC реализира ежегодно две големи събития, с които ангажира повече от 500 млади човека, над 20 бизнес партньори, 5 големи неправителствени организации, институции, както и правителствени и междуправителствени организации:

 • Бизнесът в Действие – организиран за 11 година подред, цели да намали празнината между младите хора и бизнес средата посредством лекции, обучения, работилници, симулации и възможности.
 • YouthSpeak Forum – организиран за първа година в България, представи пред младите хора какво са новите глобални цели за устойчиво развитие до 2030 година, кои са най-важните според младите хора в страната и как можем да предприемем действия относно тях.

AIESEC провежда глобалната инициатива Youth4GlobalGoals, която цели да подготви младите хора за постигането на глобалните цели на човечеството.