Национален център за социални проекти и кабинет за работа със студенти в неравностойно положение

За центъра:

Националният център за социални проекти и Кабинетът за работа със студенти в неравностойно положение към Български студентски съюз реализират дейности, насочени към решаването на социалните проблеми, осмислянето на свободното време и професионалната реализация на студентите.

От учредяването си до днес БСС реализира ежегодно редица проекти и инициативи в областта на висшето образование, като:

 • Съдействие за намиране на първо работно място и издаване на справочник с най-добрите абсолвенти от техническите и технологичните университети, съвместно с Федерацията на научно-техническите съюзи;
 • Национална кампания за популяризиране на редица европейски програми и възможностите им за подпомагане на различни студентски инициативи и проекти и за академичен обмен;
 • Професионални програми и стажове на студенти в страните от ЕС, Великобритания и САЩ;
 • Организиране и подпомагане на редица семинари, обучения и теоретични конференции.

Контакти:

 • Офис/зала: 307, 308
 • Приемно време: 10.00 – 16.00 ч. /вторник и четвъртък/
 • Телефон за връзка: + 359 888 55 77 86
 • Eлектронна поща: ubs.bulgaria@gmail.com
 • Интернет страница: https://www.facebook.com/UnitedBulgarianStudents/
 • Лице за контакт: Сергей Модев

Студентска организация:

 • Български студентски съюз

Галерия:

 


Допълнителна информация:

Българският студентски съюз (БСС) е национална студентска организация, учредена на 1 декември 1990 г. и обединяваща студенти от всички български университети и колежи за отстояване на академичните и социални права на студентите.

Веднага след създаването си БСС става основен партньор на университетските ръководства, президентската институция, министерството на образованието и науката, комисията за образование и наука на Народното Събрание, министерството на младежта и спорта, местните власти и др.

От 1993 г. БСС е асоцииран, а от 1995 г. е пълноправен член на Федерацията на националните студентски съюзи от Европа – ESIB, преименуван на Европейски студентски съюз (ESU), и има свой представител в Изпълнителното бюро. БСС е домакин на три от заседанията на Изпълнителното бюро на ESU – през 2003, 2008, 2011 (съвместно с НПСС).

В момента БСС има представители в академичните съвети и комисиите по социално-битовите въпроси на студентите във всички университети в България.