ЦЕНТЪР ЗА АКАДЕМИЧНО И ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ НА СТУДЕНТИТЕ

За центъра:

Националният център за академично и обществено развитие на студентите към Български студентски съюз реализират дейности, насочени към решаването на академични и социални проблеми, осмислянето на свободното време и научната и професионална реализация на студентите.

От учредяването си до днес БСС реализира ежегодно редица проекти и инициативи в областта на висшето образование, като:

  • Съдействие за намиране на първо работно място и издаване на справочник с най-добрите абсолвенти от техническите и технологичните университети, съвместно с Федерацията на научно-техническите съюзи;
  • Национална кампания за популяризиране на редица европейски програми и възможностите им за подпомагане на различни студентски инициативи и проекти и за академичен обмен;
  • Професионални програми и стажове на студенти в страните от ЕС, Великобритания и САЩ;
  • Организиране и подпомагане на редица семинари, обучения и теоретични конференции.

Контакти:

  • Офис/зала: 307, 308
  • Приемно време: 10.00 – 16.00 ч. /вторник и четвъртък/
  • Телефон за връзка: + 359 877 694 727
  • Eлектронна поща: students.bsu@gmail.com
  • Интернет страница: https://www.facebook.com/BulgarianStudentsUnion/
  • Лице за контакт: Йоана Джамалова

Студентска организация:


Галерия:

Допълнителна информация:

Българският студентски съюз (БСС) е национална студентска организация, учредена на 1 декември 1990 г. и обединяваща студенти от всички български университети и колежи за отстояване на академичните и социални права на студентите.

Веднага след създаването си БСС става основен партньор на университетските ръководства, президентската институция, министерството на образованието и науката, комисията за образование и наука на Народното Събрание, министерството на младежта и спорта, местните власти и др.

От 1993 г. БСС е асоцииран, а от 1995 г. е пълноправен член на Федерацията на националните студентски съюзи от Европа – ESIB, преименуван на Европейски студентски съюз (ESU), и има свой представител в Изпълнителното бюро. БСС е домакин на три от заседанията на Изпълнителното бюро на ESU – през 2003, 2008, 2011 (съвместно с НПСС).

В момента БСС има представители в академичните съвети и комисиите по социално-битовите въпроси на студентите във всички университети в България.