Студентите избраха свое ръководство в НСД

С изключително присъствие от 50 висши училища, Общото събрание на Национално представителство на студентските съвети избра Председател за мандат 2020 - 2022 година в Камерна зала на Национален студентски дом.…

Мартеничка с кауза

Национална кампания "Мартеничка с кауза" поде за поредна година Националния научно-експедиционен клуб ЮНЕСКО, който поддържа Студентския център за международни проекти в културата, образованието и науката при Национален студентски дом. Кампанията…

Рекордна година за Студентския дом

През всичките години от създаването си през 1933 г. до днес, Студентският дом съществува като уникална институция, чиято мисия е да способства за удовлетворяването на образователните, научни и културни потребности…