Два нови центъра за услуги към Студентския дом

В допълнение към утвърдените си партньорства с националните студентски организации в България, чиито кабинети се помещават в Студентския дом на пл. "Народно събрание" №10, НСД разкри два нови центъра за…

Как да внедрим система за е-обучение?

В отговор на нуждата от спешен преход от присъствена в дистанционна форма на обучение, която се създаде при мнозина, Национален студентски дом отговори със създаването на видео-курс, целящ да подкрепи…

Студентите избраха свое ръководство в НСД

С изключително присъствие от 50 висши училища, Общото събрание на Национално представителство на студентските съвети избра Председател за мандат 2020 - 2022 година в Камерна зала на Национален студентски дом.…

Мартеничка с кауза

Национална кампания "Мартеничка с кауза" поде за поредна година Националния научно-експедиционен клуб ЮНЕСКО, който поддържа Студентския център за международни проекти в културата, образованието и науката при Национален студентски дом. Кампанията…