„Студентска трибуна“ е в радио ефира!

„Студентска трибуна“ е първият в България радио-академичен журнал – от студенти, за студенти! Подобно на останалите научни списания, „Студентска трибуна“ ще представя само рецензирани научни материали. Разликата? Разликата е, че…

Фонд „Сцена за независими артисти“ създава НСД

Национален студентски дом ще осигури необходимия бюджет за провеждането на 10 концерта и представления на независими артисти на сцената на институцията*. Средствата се осигуряват като дарение от директора на НСД,…

52 позиции за студентски практики разкрива Студентският дом

В отговор на разразилата се криза с пандемията от COVID-19 и негативните последици, които тя има върху образованието и възможностите за професионално развитие на българските студенти, ръководството на Национален студентски…

За Студентския дом през 60-те

Продължават усилията на ръководството на НСД по дигитализация на културно-историческото наследство на Студентския дом, разпиляно пред десетилетията назад във времето. Дигиталната колекция от фотоси, посветена на темата "115 години от…

Два нови центъра за услуги към Студентския дом

В допълнение към утвърдените си партньорства с националните студентски организации в България, чиито кабинети се помещават в Студентския дом на пл. "Народно събрание" №10, НСД разкри два нови центъра за…

Как да внедрим система за е-обучение?

В отговор на нуждата от спешен преход от присъствена в дистанционна форма на обучение, която се създаде при мнозина, Национален студентски дом отговори със създаването на видео-курс, целящ да подкрепи…