Студентска читалня „Татяна Киркова“

Читалнята се намира на ет. 2 до зала „Галерия“, пред помещението на Музейния архив на НСД, и е подходяща за самостоятелна работа и събирания на до 6-8 души.

Студентската читалня „Татяна Киркова“ е разкрита, благодарение на щедро дарение от Националното представителство на студентските съвети, изразяващо се в закупени от НПСС бройки от книгата „Домът и Университетът – споделени истории от Царство България“.

Читалнята е наименувана на г-жа Татяна Киркова – секретар на международната организация за студентска взаимопомощ ISS – International Student Service, чиято централа, благодарение на усилията на г-жа Киркова и д-р Андрей Башев (избран през 1926 г. за секретар на Международната Студентска Конфедерация – CIE), е информирана за каузата на българските студенти и през 1931 г. субсидира строежа на Студентския дом с огромната за времето си сума от 15 хил. долара (2 100 000 лв.).