Споделено учебно пространство

Информация:

Споделеното учебно пространство „Свободен университет“ е оформено на ет. 5 в сградата на НСД със средства, дарени от Студентския съвет и ръководството на Университета за национално и световно стопанство, в чест на който е наименувано пространството, както и на ръководството и служителите на DXC Technology България.

Пространството се състои от 15 кабинета за работа на 2 до 3 души във всеки. Предоставя възможност както за самостоятелна работа и академична подготовка, така и за провеждане на срещи, консултации, работилници и др.

По протежение на стълбището на Национален студентски дом с вход откъм ул. „Аксаков 13“ – от партерен от пети етаж е оформено арт-пространство „Аксаков 13“, което е подходящо за организацията на изложби на картини, скулптури, арт-инсталации и др. алтернативни прояви.