Централно изложбено фоайе

Информация:

Централното фоайе се намира на партерен етаж в сградата на Национален студентски дом – представлява обособено изложбено пространство до самия вход на сградата с панорамна гледка към пл. Народно събрание.

Представлява просторно помещение от 270 кв. м., удобно за организацията и провеждането на художествено-творчески и официални събития от страна на различни студентски групи и състави, академични и обществени организации.