Споделено работно пространство

Информация:

Офис-пространството е оформено на І етаж в сградата на Национален студентски дом – срещу зала „Галерия“. Представлява офис-помещение, удобно за организацията и провеждането на инициативи тип „приемни дни за студенти“ от страна на различни институции, академични и обществени организации.


Снимки:


График: