Репетиционна зала № 304

Информация:

Намира се на ІІІ етаж в сградата на Национален студентски дом, с площ 130 кв.м.

Залата е с настилка от дървено дюшеме, с огледала и стенки. Предназначена за репетиции на танцови състави, балетни трупи, театър, йога и др.