Камерна зала

Информация:

Камерна зала се намира на партерен етаж в сградата на Национален студентски дом. Представлява просторно помещение от 290 кв. м., удобно за организацията и провеждането на художествено-творчески събития и репетиции от страна на различни студентски групи и състави във формат до 100 души.