Кои са отличените с награда Стилиян Чилингиров?

Отличието „Стилиян Чилингиров“ се връчва от 2018-а година насам по инициатива на директора на НСД, д-р Христиан Даскалов, на онези личности и организации, които чрез подкрепата си за Дома, подкрепят едно уникално за страната ни пространство, което по думите на Н.В. Цар Борис III представлява средище, където „да крепнат и обединяват сърцата и умовете си добре просветени граждани на България, които утре, работейки за Родината, да бъдат добри ратници в международното сътрудничество за мирния общочовешки напредък“.

Връчването на всяко от петте ежегодни отличия е символично признание, което служи като стимул за съхраняване на добрите партньорски взаимоотношения, които НСД развива с представителите на широкото гражданство, на академичната, културна, на медийната и бизнес общности в страната. В допълнение, от 2018-а година се връчват и лимитиран брой т.нар. „Златни билети“ в знак на оказаната от техните притежатели подкрепа за възстановяването на залите на НСД и културната дейност, провеждана в тях.

Носителите на институционална награда „Стилиян Чилингиров“ за 2022 г. за принос в развитието на Национален студентски дом, са следните организации и техните ръководители:

  • г-н Велко Иванов, Национална студентска конфедерация / Европейско младежко движение – носител на награда „Стилиян Чилингиров“ – по повод на дългогодишната усърдна работа по развитието и утвърждаването на имиджа на „Центъра за европейско сътрудничество и насърчаване на активното гражданство“ към Национален студентски дом и по повод на цялостния му принос през 2022 г., обявена от НСД за „Година на украинската култура и народ“, за ангажирането на младите хора в България към европейския дневен ред – чрез организирането на про-европейски проекти и конкурси в контекста на актуалните през 2022 г. геополитически предизвикателства и рискове за страната.
  • г-жа Правдомира Алексиева, НОВИЗА ЕООД – носител на награда „Стилиян Чилингиров“ – по повод на работата по разработването на инвестиционен проект за цялостна реставрация на сградата на НСД по линия на програма „Културно наследство на Столична община“, така и по повод на направеното изключително ценно архитектурно-историческо проучване на Студентския дом.
  • г-н Ангел Стойков, Студентски съвет на УНСС – носител на награда „Стилиян Чилингиров“ – по повод на направеното в края на 2021 г. дарение за създаване на Споделено учебно пространство „Свободен университет“ в сградата на НСД, и по повод на последвалата го инициатива за разпространение на изданието „Домът и Университетът. Споделени истории от Царство България“ в академичната библиотечна мрежа в страната.
  • г-н Кирил Вълчев, Българска телеграфна агенция – носител на награда „Стилиян Чилингиров“ – по повод на отразеното в края на 2021 г. представяне на юбилейното издание „Домът и Университетът. Споделени истории от Царство България“, и по повод на факта, че БТА се нарежда на челно място по брой статии, отразяващи богатата културно-просветна дейност на Студентския дом, видно от публикувания през 2022 г. „Алманах на Студентския дом“ (2018-2022)“.
  • Фондация „Лъчезар Цоцорков“ – носители на награда „Стилиян Чилингиров“ – по повод на подкрепата за инициирането и провеждането на първата в историята на Студентския дом Резидентска програма за развитие на млади творци „stART-up“, така и по повод на цялостната дейност в подкрепа на българската култура, образование, духовност.

Носители на поименен „Златен Билет“ за личен принос към развитието на НСД:

  • г-н Васил Гюров, Българска музикална асоциация – носител на поименен „Златен Билет“ – по повод на оказаната подкрепа като представител на БМА за провеждането на поредица от концертни изяви и оборудване с озвучителна техника на Камерна зала на НСД с цел утвърждаването й като ключово за музикалната сцена на столицата пространство, така и по повод на личното му ангажиране с каузата за възстановяването на Голямата зала на НСД и участието като доброволец в редица инициативи по тази кампания от 2018 г. насам.
  • г-жа Нина Димитрова, Театър Кредо – носител на поименен „Златен Билет“ – по повод на подкрепата за възстановяването на опожарените през 2001 г. гримьорни към Голяма сцена на Студентски дом, превърнати днес в репетиционно студио „Любен Гройс“, и проведените там през 2022 г. съвместни образователни-творчески проекти. Не на последно по значение място, по повод на 30-годишен юбилей на театър „Кредо“, който води началото си тъкмо от Камерната сцена на Студентски дом, където през 1992 г. е поставена премиерно „Шинел“ по Н. В. Гогол – най-дългогодишно поставяният спектакъл в историята на съвременния български театър.