Алманах на Студентския дом 2018-2022

Приложено към статията ще намерите едно уникално юбилейно издание – „Алманах на Студентския дом – 2018-2022“ г., съдържащо информация относно културните и просветни събития, организирани в залите на Дома откакто през 2018 г. бе възстановена дейността на Студентския дом като държавен културен институт след над 15 годишен застой, причинен от опожаряването и изоставянето на голямата зала на НСД през 2001 г. 

Източник на информацията в обем от 450 страници са над 325 публикации в националната преса, репортажи в националните телевизии, записи от националните радиа. 

В Алманаха е включено единствено медийното отразяване на събитията, организирани в представителните зали за академично творчество на Студентския дом като към тях следва да се добавят десетки други материали относно дейността на отделните национални студентски организации по кабинети и центрове за услуги в сградата.

„Убеден съм, че с предстоящото възстановяване на Голямата зала на НСД, която е с 5-пъти по-голям капацитет от най-голямата ни действаща зала към момента, коефициентът на полезно действие на институцията ще се повиши многократно, в т.ч. и информационният поток от институцията към целевите групи и широката общественост.“, коментира директорът на Студентския дом д-р Христиан Даскалов пред членовете на Съвета и Експертната комисия на НСД на редовно заседание, проведено навръх Празника на Студентския дом – 30-и май, когато традиционно се отбелязва годишнината от церемонията по поставянето на основния камък на сградата през 1931 г.СЪДЪРЖАНИЕ НА АЛМАНАХА /към 31.12.2022 г./