Обществено обсъждане за бъдещето на НСД

На 31.10.2022 г. от 18-00 ч. в зала „8-и декември“, ет. 5 на Национален студентски дом (НСД), ще се проведе обществено обсъждане на проекта за извършване на консервационно-реставрационни работи в сградата на НСД на пл. „Народно събрание“ № 10 с акцент върху възстановяването на опожарената през 2001 г. Голяма сцена и прилежащите към нея пространства за изява на млади творци.

Проектът се разработва от проектантско студио „Новиза“ с финансовата подкрепа на Програма „Културно наследство на Столична община“ и е в изпълнение на Стратегическата визия за развитието на Националния студентски дом, утвърдена от директора на НСД д-р Христиан Даскалов и членовете на Съвета и Експертната комисия при НСД през 2021 г.

С историята на сградата на Студентския дом можете да се запознаете от краткия документален филм на „Mono Collective“ от поредицата „Срещи с архитектурния модернизъм“.


Поради ограничения брой места в залата се изисква предварителна регистрация и спазване на актуалните към деня на събитието противоепидемични мерки.