30-о юбилейно издание на форума „Computer Space“

30-ото юбилейно издание на форума „Computer Space“ ще се проведе в периода 25-27 октомври 2018 г. Подробности относно работната програма на форума могат да бъдат открити на адрес www.computerspace.org

„Компютърно Пространство” е некомерсиален, международен фестивал за компютърни изкуства, който се организира ежегодно от Студентското общество за компютърно изкуство (СОКИ) с подкрепата на партньори от обществения сектор, в т.ч. Националния студентски дом. СОКИ администрира два от центровете за студентски услуги към Студентския дом, а именно – Националният център за информация и кариерно развитие и Център за компютърни изкуства и съвременни медии в образованието.

С всяка изминала година фестивалът придобива все по-голяма популярност. С 29 поредни издания зад гърба си и над 20 000 участника (били те фирми, студия, или индивидуални участници) от различни страни от целия свят, днес „Компютърно Пространство” е едно от най-големите и значими събития за компютърни изкуства в Югоизточна Европа.