Студентският дом в медиите: вижте какво предстои

Директорът на НСД д-р Христиан Даскалов бе поканен за разговор по „Евронюз България“ относно резидентската програма на Национален студентски дом, наречена „StART-Up“.

Резидентската програма на Националния студентски дом дава достъп на млади творци до работни и сценични пространства за подготовка и представителна изява през академичната 2022 / 2023 г., менторство, обучения за развитие на предприемачески нагласи и мениджърски умения, както и микро-грантово финансиране до 4000 лв., с цел подпомагане реализацията на премиерни творчески проекти – самостоятелни или в колектив.

Подробности за тази пилотна инициатива, която НСД реализира за първа година, с подкрепата на Фондация Лъчезар Цоцорков, могат да бъдат открити в записа от предаването „е-Кономика“, както и в друга скорошна публикация на сайта на НСД.


За участие в програмата, която е отворена за кандидатстване през целия м. юли, са поканни амбициозни млади творци до 29 г. от всички сфери на креативните индустрии – всички сектори, чиято дейност се основава на културни ценности или други индивидуални или колективни творчески форми на изразяване.

Директорът на НСД д-р Христиан Даскалов вече имаше възможността да се срещне и да запознае с програмата млади хора от различни специалности и университети от страната по време на годишната международна конференция „Мениджмънт и инженеринг“, организирана от Стопански факултет на ТУ-София.

По време на конференцията бяха представени иновативни творчески начинания с бизнес потенциал, част от които – макар и отвъд тясната сфера на изкуствата, също биха били удачни за включване в резидентската програма по линия на по-ширата дефиниция за „творчески индустрии“. Един от проектите, към които бе отправена покана за участие в програмата на НСД, бе свързан със създаването на студентски продуктово-ориентиран стартъп, фокусиран върху изработката на 3D-принтирани рамки за очила.

Подобни на горепосоченото предприемаческо начинание, което попада в приоритетна област „дизайн“ и е със силно-изразен творчески характер, се насърчават да участват в програмата на НСД, наред с други проекти от „креативните индустрии“, сред които: сценични изкуства (театър, танц, пърформанс и др.), музика, концерти, музикални фестивали и др, радио, телевизионни и online продукции, компютърни изкуства, визуални изкуства, фотография, издателска дейност (печатна и електронна), дизайн (продуктов, графичен и др.), мода, архитектура, културно наследство, музейно, галерийно, библиотечно дело, занаяти (crafts), производството на продукти и предоставянето на услуги с пряко приложение в тези или други сфери на изкуствата и творческите дейности в по-широк смисъл.