Дискусия по новата програма Еразъм+

На 14 юли Центърът за европейско сътрудничество и насърчаване на активното европейско гражданство съвместно с Ресурсния център за кариерно консултиране и професионално развитие организираха дискусия на тема „Новата програма Еразъм+ очаквания“ в Централното фоайе на Националния студентски дом. Дискусията се проведе под патронажа на министъра на образованието и науката г-н Красимир Вълчев.

Събитието беше открито от доц. д-р Петър Николов, заместник-министър на образованието и науката. Приветствия към участниците направиха г-н Петьо Кънев, изпълнителен директор на Центъра за развитие на човешките ресурси и г-н Христиан Даскалов, директор на Национален студентски дом. Чрез видео връзка, г-жа Ева Майдел (ЕНП) приветства участниците и пожела на всички ползотворна работа.

На дискусията присъстващите бяха запознати с параметрите и рамката на програмата „Еразъм+“. Членовете на Европейския парламент Цветелина Пенкова (С&Д), Андрей Слабаков (ЕКР) и Радан Кънев (ЕНП) споделиха новите моменти, предизвикателствата и трудностите през новия програмен период по програмата, как протичат преговорите по европейския бюджет. Гостите отговориха на въпросите, поставени от участниците в дискусията.

Сред аудиторията беше Златина Тодорова – председател на Ерасмус Стюдънт Нетуърк – България, които поддържат Център за международно развитие на студентите в Национален студентски дом, предоставящ на студентите възможности за международна мобилност, доброволчество, кариерно развитие, културни събития, образователни инициативи.