120 години висше образование за българските жени

През октомври 2021 г. се навършват 120 години откак в системата на висшето образование в България се приемат за обучение жени, наравно с мъжете.

Тази годишнина Студентският дом ще отбележи с инициативата „Месец на дамите“ – през целия м. октомври всяка дама – посетител или участник в репетиционно или представително събитие в Студентския дом, ще може да се сдобие с подарък – книга от библиотечния фонд на Националния студентски дом!*

Още през 1895 г. няколко жени, предимно учителки, подават колективни заявления до Народното събрание, с които молят да се отворят вратите на създаденото през 1888 г. висше училище и за тях. „Пробивът“, обаче, се случва през академичната 1901/02 г., когато са записани първите 12 студентки в Историко-филологическия факултет и още 4 във физико-математическия. Това става възможно, благодарение на решение на Академическия съвет от 12 юни 1901 г., в което е записано: „По предложение на ректора Л. Милетич реши се, щото и лицата от женски пол, които отговарят на условията, изискуеми от закона, да се приемат във Висшето училище на общо основание.“

На нежната част от академичната общност у нас си струва да посветим няколко думи, тъй дамите имат своята голяма роля по отношение на каузата за изграждането на Студентския дом.

Сред тях няма как да не отбележим определящата роля на г-жа Татяна Киркова – секретар на международната организация за студентска взаимопомощ ISS – International Student Service, чиято централа, благодарение на усилията на г-жа Киркова и д-р Андрей Башев (избран през 1926 г. за секретар на Международната Студентска Конфедерация – CIE), е информирана за каузата на българските студенти и през 1931 г. субсидира строежа на Студентския дом с огромната за времето си сума от 15 хил. долара (2 100 000 лв.).

Сред основните застъпници за каузата на Студентския дом е и г-жа Мария Милетич, съ-учредител на Гражданския комитет при Студентския клуб през 1910 г.  и активен негов член чак до средата на 30-те години на 20-и век, съпруга на видния наш общественик, ректор на Университета – проф. д-р Любомир Милетич, който е свързан с още две важни научни средища – БАН и Македонският научен институт. В списъка със застъпници трябва да отбележим още писателката Ана Каменова – Стайнова и педагожката д-р Елена Ганева – Стоянова – също член на Гражданския комитет, както и три дами, съпруги на български премиер-министри – г-жа Констанца Ляпчева, г-жа Райна Мушанова и д-р Евдокия Петева – Филова.

Дамите имат силно присъствие и в Студентския строителен комитет към БНСС, който в периода 1929-1933 г. е двигател на фондонабирателните  и строителни дейности. Негови под-председатели са студентките Снежина Кочемитова, Мара Табакова и Мара Георгиева.

Сред дарителите за изграждането на Студентския дом, пък, се нарежда и Английското дружество към Женската лига за мир и свобода.

На всички тях дължим едно голямо Благодаря и това да пазим спомена за академичното им дело жив!


* За преглед и избор измежду наличната литература дамите могат да се обръщат към гл. експерт Росица Пенева (кабинет 314, ет. 3) всеки работен ден между 09-30 и 17-00 ч. или да се сдобият със своя подарък от НСД директно от дежурния портиер на сградата.