Срещи с архитектурния модернизъм

„Срещи с архитектурния модернизъм“ представя емблематични за стила на модернизма сгради в България. През техните гласове научаваме повече за създателите им, тяхната история и архитектурните им особености.

Първият филм от поредицата е посветен на Национален студентски дом на площад „Народно събрание“ № 10, проектиран от архитектите Станчо Белковски и Иван Данчов. Той е един от ярките примери на модернизма в столицата, като идеята за него се заражда още в далечната 1904. Основният камък е положен с празненства и официален водосвет на 30 май 1931 – цели 27 години след зараждането на идеята за създаването му!

Изчистената фасада, интериорните колони, лентовидните прозорци и черно-белите мозайки са част от разпознаваемите му модернистични елементи, които го правят необикновен за времето. Студентският дом е пример за сграда, чиято форма служи идеално на функцията й.

 • Автори: Яна Алексиева и Симеон Цончев
 • Гласове: Момчил Алексиев и Ненко Милев
 • С участието на: Антон Димитрачков и Василия Дребова
 • Звук: Ненко Милев
 • Консултанти: арх. Йорданка Кандулкова, арх. Теодора Къналиева и Васил Макаринов
 • С подкрепата на: Христиан Даскалов, Росица Пенева, Красимир Андонов и Диана Алексиева
 • Музика: Awkward Mystery © 2018 Leon Riskin
 • Архивни кадри: Nozze di S.A.R. la principessa Giovanna di Savoia con S.M. Boris III re dei Bulgari © 1930 Istituto Nazionale Luce
 • Звукови ефекти: Freesound
 • Дизайн, вдъхновен от: Research Modernism and Postmodernism © 2013 Mana Mohammadi
 • С благодарност към страниците: Български архитектурен модернизъм / Bulgarian Modernist Architecture и Стара София
 • С финансовата подкрепа на: Национален фонд „Култура“/ National Culture Fund, Bulgaria https://ncf.bg​

Продукция: Mono Collective © 2021 https://monoco.eu


Meetings with Modernist Architecture presents some of the emblematic modernistic buildings in Bulgaria. Through their own voices we learn more about their creators, their history and their architectural characteristics.

The first short film in the series is dedicated to the National Student House on Narodno Sabranie square in Sofia. The project for it was created by architects Stancho Belkovski and Ivan Danchov. It is one of the most prominent examples of modernism in the capital. The idea to build it forms in 1904. The first stone was laid with official celebrations on 30 May 1931 – 27 years after the idea to build it was first conceived!

The simple minimalistic facade, the interior columns, the horizontal stripe-like windows and the checkered black and white mosaics are all recognisable modernistic elements, which make it unique for its time. The National Student House is a good example of a building, the form of which perfectly serves its purpose.

 • Written & Directed by: Yana Alexieva & Simeon Tsonchev
 • Narrated by: Momchil Alexiev & Nenko Milev
 • With: Anton Dimitrachkov & Vasiliya Drebova
 • Sound: Nenko Milev
 • Consultants: architect Yordanka Kandulkova, architect Teodora Kanalieva & Vassil Makarinov
 • Kindly Supported by: Hristian Daskalov, Rositsa Peneva, Krasimir Andonov & Diana Alexieva
 • Music: Awkward Mystery © 2018 Leon Riskin
 • Archive Footage: Nozze di S.A.R. la principessa Giovanna di Savoia con S.M. Boris III re dei Bulgari © 1930 Istituto Nazionale Luce
 • Sound Effects: Freesound
 • Design Inspired by: Research Modernism and Postmodernism © 2013 Mana Mohammadi
 • Special Thanks: Български архитектурен модернизъм / Bulgarian Modernist Architecture & Стара София
 • Funding: Национален фонд „Култура“/ National Culture Fund, Bulgaria https://ncf.bg​

Production: Mono Collective © 2021 https://monoco.eu


Гледайте поредицата във Фейсбук на: https://www.facebook.com/watch/226697154050053/900803203818942