20 години организирано студентско представителство

Университетът за национално и световно стопанство бе домакин на събитие, организирано от Националното представителство на студентските съвети (НПСС), с което организацията отбеляза своята 20-годишнина. По време на церемонията, открита с изпълнения на Академичен хор „Ангел Манолов“ към Национален студентски дом, с почетен знак бяха отличени личности, допринесли за развитието на организацията.

В началото на церемонията бе направена кратка ретроспекция на историята на НПСС. В исторически план, след разпадането на единствената младежка организация до 1989 г. – Комсомолът, и продължителен период на неустойчиви студентски формирования в отделните университети и на национално ниво, основополагаща роля за създаването на студентските съвети като представителни органи на студентското самоуправление по места изиграват протестите срещу кабинета на Жан Виденов през 1997 година. Година по-късно, на среща във Велико Търново, се обсъжда създаването на тяхно студентско обединение за територията на цялата страна. На среща през пролетта на 1999 г. обединението се преименува, а в началото на март 2000 година е официално учредено с името, което носи и до днес – Национално представителство на студентските съвети в Република България.

Директорът на Национален студентски дом – Христиан Даскалов, който е главен секретар на НПСС в периода 2012 – 2013 г., бе сред отличените от Националното представителство на студентските съвети по време на тържествената церемония. Като главен секретар на НПСС и ръководител на постоянната комисия по учебна и научна дейност, Христиан Даскалов инициира превода и разпространението във висшите училища у нас на Европейската харта за студентски права на Европейския студентски съюз, създаването на националния конкурс „Носители на просвета“, води и печели дело за дискриминация срещу МОН по отношение на неравнопоставеното третиране на студентите в задочна/дистанционна форма на обучение, които към онзи период нямат право на достъп до студентско кредитиране, защитава и участва активно в създаването на самостоятелна оперативната програма за наука и образование, списва и инициира издаването на книгата „Стейкхолдър мениджмънт във висшето образование, науката и иновациите“, по негова инициатива държавата започва да отпуска задължителните средства за развитие на студентски спорт и към студентите от частните висши училища.

В своето изказване пред аудиторията, директорът на НСД напомни, че историята и традициите на студентското движение у нас датират от преди демократичния преход и предхождащия го тоталитарен режим. Първата устойчива форма на организирано представителство на студентските интереси се явява Студентският клуб към Държавния университет, който под ръководството на последния български възрожденец Стилиян Чилингиров през учебната 1903/1904 г. си поставя за основна цел създаването на Дом на българския студент. В последствие се формират и развиват дейност основните студентски организации „Христо Ботев“ и „Васил Левски“, а през 20-те и 30-те години на 20-и век каузата продължават и водят до успешна реализация членовете на Българския национален студентски съюз (БНСС). В този дух, Директорът на НСД отбеляза, че НПСС е продължител на най-светлите възрожденски традиции у нас.

За активната си дейност от своето създаване до днешни дни, през 2018 г. НПСС бе сред първите организации, отличени с награда за цялостен принос към развитието на Националния студентски дом. По време на церемонията, на НПСС бе връчено и почетното отличие „ЗЛАТЕН БИЛЕТ“, което се предоставя на заслужили личности и организации за тяхната роля по възстановяването на сцените на Национален студентски дом – една кампания, която именно НПСС поде и изведе до национална кауза! „На добър час в това и всички други Ваши общественополезни дела в интерес на студентската общност!“, пожела Директорът на НСД – Христиан Даскалов, на председателя на НПСС – д-р Парушев.

На тържествената церемония присъстваха още учредителите на организацията, Красимир Вълчев – министър на образованието и науката, проф. д-р Костадин Ангелов – министър на здравеопазването и председател на НПСС в мандат 2002-2004 година, Николай Павлов – заместник-министър на младежта и спорта, Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община, Петко Горанов – кмет на район „Студентски” на Столична община, Проф. Анастас Герджиков – Председател на Съвета на ректорите на висшите училища, ректори, представители на студентските съвети, представители на НПО сектора и партньори на организацията.

Министър Вълчев поздрави ръководството на НПСС за доброто сътрудничество с МОН и отбеляза, че с организацията се водят едни от най-важните дискусии – тези за развитието на висшето образование в страната. „Това е разговор за нашето бъдеще, а в следващите години студентите ще са моторът на развитието на обществото“, каза той. Председателят на организацията Даниел Парушев благодари на министър Вълчев за активната комуникация с ведомството и за отпуснатите 100 млн. лева от Министерския съвет за ремонти на общежития и увеличение на стипендиите.