Барометър за професионалното ориентиране в НСД

Семинарът „Нови тенденции в кариерното консултиране“ се проведе в Национален студентски дом за 4-ти път и стана барометър за новите технологии и инструменти при кариерното консултиране. Теми като изкуствен интелект и кариерно ориентиране, компютърни/мобилни игри и професионално ориентиране, нови професии, нови методи за комуникация, като подкаст, видеоконферентни връзки, системи с портфолио и други бяха сред акцентите. Бяха демонстрирани добри практики по програма Еразъм+. Участваха водещи студентски кариерни центрове и организации работещи в областта на кариерното ориентиране. Събитието се проведе при спазване на противоепидемичните мерки.

Съвременното кариерно консултиране променя своите форми и технологии. Самоориентирането и новата дигитално-медийна грамотност, изкуственият интелект и множеството алгоритми за структуриране и предлагане на информацията в търсачките, инструментите за комуникация и социалните мрежи изискват преквалификация и постоянно модернизиране на кариерните услуги. Участници от водещи студентckи кариерни центрове, педагогически консултанти, представители на държавни институции и неправителствени организации, както и фирми обсъдиха тези актуални теми на традиционния годишен семинар за новостите в областта на кариерната ориентация.

Участниците в събитието бяха приветствани лично от доц. д-р Тодор Чобанов – Заместник-кмет на Столична община, г-н Петьо Кънев – директор на Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) и г-жа Наталия Митева – програмен директор „Добро образование и работни умения“ във Фондация „Америка за България“. Поздравителни адреси бяха изпратени от д-р Султанка Петрова – Заместник-министър на труда и социалната политика и г-н Драгомир Николов – изпълнителен директор на Агенцията по заетостта. Представителите на държавните институции подчертаха стратегическата важност на правилната кариерна ориентация на младите хора в условията на динамично променящия се пазар и значението на технологиите в условията на настоящата ситуация.

Семинарът започна с презентацията на Христиан Даскалов – докторант на ТУ-София по проблемите на управлението на отношенията със заинтересованите страни при технологични проекти с отворен код и директор на Националния студентски дом, който представи своя опит в изграждането на подкаст комуникационна система – как с минимални средства може да се организира онлайн предаване по определени академични теми, какви са предимствата на този формат, сравнено с други видеоконферентни инструменти и пр.

image

Невена Раковска представи опита и проектите на Фондация на бизнеса за образованието в областта на кариерното ориентиране. Росен Петков и Боряна Савова от Студентско общество за компютърно изкуство (СОКИ), поддържащо „Ресурсния център за кариерно консултиране и професионално развитие“ към Национален студентски дом, представиха иновативния проект по програма Еразъм+ DigiAI (Дигиталната медийна грамотност, изкуственият интелект и кариерното развитие на младите хора в наши дни). Проектът създава безплатни и достъпни онлайн обучителни ресурси за кариерни консултанти от студентските и младежки кариерни центрове и педагогически консултанти от училищата. Изкуственият интелект играе все по-голяма роля при структуриране на информацията в процеса на търсене на работа, в процеса на даване на съвети и предложения, при появата на нови професии и отмирането на някои стари.

Бойка Дочева и Надежда Сярова от Ай Би Ем България представиха подходите за привличане, задържане и управление на персонала в ситуации като сегашната, както и интересни експерименти с ботове при кандидатстване за работа. Изключително интересна бе презентацията на Петко Дурмана, коментираща казуса с успешните продажби на произведения на изкуството. Засегнати бяха и казусите с фалшификатите. Силвия Янева, директор на „Център кариера и възпитаници“ към ТУ-София, Атанас Димитров от Междууниверситетския център за развитие на кариерата към УНСС и доц. Калоян Стоянов, ръководител на Центъра за кариерно развитие към Русенския университет демонстрираха използването на дигитални инструменти за модернизиране на услугите. Д-р Ирина Димитрова представи нови модул за кариерно развитие на Националната агенция за професионално образование и обучение.

image

Събитието бе организирано от Студентско общество за компютърно изкуство (SCAS /СОКИ) и Ресурсен център за кариерно консултиране и професионално развитие към Национален студентски дом при МОН в партньорство с Междууниверситетски център за развитие на кариерата на УНСС, Център „Кариера и възпитаници“ на ТУ-София и Център за кариерно развитие – Русенски университет.

Повече за представянията може да бъде намерено на Фейсбук страницата на семинара.