Фонд „Сцена за независими артисти“ създава НСД

Национален студентски дом ще осигури необходимия бюджет за провеждането на 10 концерта и представления на независими артисти на сцената на институцията*. Средствата се осигуряват като дарение от директора на НСД, за да може да се покрие минималната тарифа за провеждането на тези събития в Студентския дом след приключването на извънредното положение. По този начин, артистите ще бъдат освободени от заплащане на такса за ползване на залите на Студентския дом, която покрива времето на сценичната изява.

Обичайно, при организиране на събития в Национален студентски дом, независимите артисти следва да заплатят символична такса за почасово ползване на залите, която е разходопокривна – покрива разходите, необходими за охрана и почистване на сградата, както и режийните разходи, свързани с подготовката и провеждането на културните събития. Твърде често обаче, дори подобни минимални разходи се явяват пречка за независими музиканти, театрали, художници или писатели, които разчитат на ограничени приходи от продажба на билети или дарения от своята аудитория.

84896703_193790525330657_8101716657212227584_o

Ето защо, ръководството на НСД предлага на Министерството на културата и на общинските власти в страната да последват примера на Студентския дом и да създадат подобни фондове на национално и местно ниво чрез които да се осигури целево финансиране за провеждането на независими събития в зали, сцени и други пространства за култура и изкуство. Финансиране, което да послужи за безвъзмездното обезпечаване на изяви на независими артисти в тези културни институти, отвъд обичайните им календарни програми. Това би могло да се превърне в полезна анти-кризисна мярка в подкрепа на независимия културен сектор след края на кризата с Covid-19, която да направи достъпна за творците изявата им в големи събитийни пространства като НДК, в театралните салони в цялата страна, както и в независими културни центрове – галерии, клубове и други арт-пространства.

Въпреки че е със статут на второстепенен разпоредител с бюджет, Национален студентски дом оперира като независим културен и образователен център, който за да изпълнява мисията си – да бъде отворена сцена за извява на студентите, разчита на средства от наеми и приходи от собствена дейност, без които не биха могли да се покриват фиксираните ежемесечни оперативни разходи. Въпреки че институцията е лишена от тези приходи в условията на извънредно положение, ръководството на НСД вярва, че трябва да се проявява солидарност към всеки един, засегнат от кризата, и призовава българските граждани и професионалните гилдии да си подадат ръка и всеки според възможностите си да помогне за преодоляването на общите предизвикателства пред българското общество.

89776103_10156534215876371_5256489986856845312_o


* Броят на събитията в Студентския дом по пилотната инициатива „Сцена за независими артисти“ не се ограничава до 10-те, обезпечени на този етап, а ще нараства при наличието на подкрепа за каузата от други граждани и организации. Заявки за събития от независимия културен сектор се приемат на адрес director@studenthouse.bg.