Студентите избраха свое ръководство в НСД

С изключително присъствие от 50 висши училища, Общото събрание на Национално представителство на студентските съвети избра Председател за мандат 2020 – 2022 година в Камерна зала на Национален студентски дом. За първи път в историята на студентското самоуправление у нас, студентите от цялата страна избраха лидера си в своята сграда на пл. Народно събрание № 10.

Даниел Парушев е новият Председател на НПСС. Той получи подкрепата на 32 делегати от Общото събрание. Даниел Парушев е представител на Университета за национално и световно стопанство. Обучава се в магистърска програма „Мениджмънт на недвижимата собственост“. В платформата си Парушев залага на открита и прозрачна работа с колегите си и институциите в страната, актуализиране на правилника на НПСС, създаване на Етичен кодекс и Етична комисия, както и национален студентски омбудсман. Парушев залага на работа с петима заместници в следните ресори: Учебна и научна дейност, Социално-битови въпроси, Международно сътрудничество, културна дейност, Здравеопазване и спорт. 

86174155_1560298700792290_2071609120821084160_o

В представянето си Парушев отбеляза, че ще наблегне на стратегическата визия за управление на НПСС и превръщането на организацията в образец за всички студентски съвети в страната, развивайки политики в сферата на академично, научно и пазарно развитие на студентите, докторантите, курсантите и специализантите. В мандат 2020-2022 г. ръководството на НПСС ще продължи акцента върху прилагането и обмена на добри практики от Европейския студентски съюз за усъвършенстване работата на НПСС.

82630857_1560266460795514_658152000935952384_o

В рамките на Отчетното-изборно събрание беше избран нов Изпълнителен съвет, който ще подпомага работата на Председателя и ще води оперативната дейност на организацията. Членове на колективния орган са: 1. Даниел Парушев – представител на Университет за национално и световно стопанство, който като Председател на НПСС влиза по право; 2. Симона Михайлова – представител на Международно висше бизнес училище; 3. Видин Кирков – представител на Медицински университет – София; 4. Али Мисанков – представител на Югозападен университет „Неофит Рилски“; 5. Делян Плачков – представител на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите; 6. Александър Узунов – представител на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“; 7. Нора Ангелова – представител на Химикотехнологичен и металургичен университет; 8. Камелия Йорданова – представител на Технически университет – Варна.

84837463_2783940964986887_1297215174343655424_o

Общото събрание на НПСС определи и Контролен съвет на организацията, който ще следи за законосъобразността на решенията и всички дейности, които са свързани с работата. Съставът му е както следва: 1. Йозлем Кюлджева – представител на Медицински университет – Пловдив; 2. Мартина Стоянова – представител на Академия на Министерство на вътрешните работи; 3. Силвия Заркова – представител на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“; 4. Стефка Бангова – представител на Висше училище по сигурност и икономика; 5. Стоян Иванов – представител на Колеж по туризъм – Благоевград.

P1170190
Дискусия за студентските общежития, проведена през 2019 г. в Камерна зала на НСД.

Ръководството на Национален студентски дом пожелава успех в работата на новия екип на Националното представителство на студентските съвети и изказва благодарност на досегашния председател на НПСС, г-ца Яна Вангелова, по чиято инициатива през 2018 г. започна кампанията по възстановяване на залите на Студентския дом.

10yearschallenge3
Състояние на Камерна зала преди началото на кампанията по възстановяване.